เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
previous arrow
next arrow
Slider

RUN for FUN

Slider

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

previous arrow
next arrow
Slider
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

การเข้าใช้งาน WIFI

Slider
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ ประจำปี 2563

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ ประจำปี 2563

พยาบาล 02 January 2020
      การพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ ประจำปี2563 สถานที่ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ หน่วยงานผู้จัด กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 .......................................................................................................................................................................................... โดย นันทพร  ชื่นเทศ   นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนปี 2560 - 2569)…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 245

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 245 "เตือนประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ขอให้ยึดหลัก..สุก ร้อน สะอาด..ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 January 2020
      กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 245 "เตือนประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ขอให้ยึดหลัก..สุก ร้อน สะอาด..ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ" กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 245 "เตือนประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ขอให้ยึดหลัก..สุก ร้อน สะอาด..ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ" ******************************************************* ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค วันที่ 19 ม.ค.…
Readmore
กรมการแพทย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” อำนวยความสะดวกผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก ได้ผลแม่นยำ

กรมการแพทย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” อำนวยความสะดวกผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก ได้ผลแม่นยำ

ข่าวสารไอที 13 December 2019
      กรมการแพทย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” อำนวยความสะดวกผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก ได้ผลแม่นยำ กรมการแพทย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” เพิ่มความสะดวกผู้ป่วย และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก ได้ผลแม่นยำ ทราบผลภายในไม่ถึง 1 นาที               วันนี้ (12 ธันวาคม…
Readmore
สธ.ให้โรงพยาบาลเตรียมสำรองน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ รับภัยแล้ง

สธ.ให้โรงพยาบาลเตรียมสำรองน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ รับภัยแล้ง

ข่าวเพื่อมวลชน 20 January 2020
      สธ.ให้โรงพยาบาลเตรียมสำรองน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ รับภัยแล้ง           กระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ประสานหน่วยงานในพื้นที่ขุดบ่อบาดาล สำรองน้ำใช้  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน            นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุขมีความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้ง ได้กำชับให้ ดูแลแก้ไขปัญหาทันที อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ล่าสุดได้รับรายงานมีโรงพยาบาล 9…
Readmore
วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

สุขภาพน่ารู้ 12 June 2019
      วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา) วุ้นตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อม, วุ้นในตาเสื่อม, น้ำวุ้นตาเสื่อม, น้ำวุ้นลูกตาเสื่อม หรือ น้ำวุ้นลูกตาตกตะกอน (ภาษาอังกฤษ : Vitreous floaters, Eye floaters หรือ Floaters) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออย่างเข้าสู่วัยกลางคน ซึ่งจะทำให้มองเห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ ยุง ลูกน้ำ หรือแมลง หรือเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ เส้น ๆ วง ๆ ลอยไปลอยมาในลูกตาข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง และเห็นได้ชัดในที่สว่าง โดยเฉพาะเวลาแหงนมองท้องที่สว่างใส มองไปที่ผนังสีขาว เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยนึกว่ามีหยากไย่อยู่ข้างนอกลูกตา…
Readmore
สธ. เปิดตัวระบบโปรแกรม 3C รูปแบบ ‘สมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัล’ ดูแลผู้สูงอายุ

สธ. เปิดตัวระบบโปรแกรม 3C รูปแบบ ‘สมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัล’ ดูแลผู้สูงอายุ

นวัตกรรม 17 January 2020
      สธ. เปิดตัวระบบโปรแกรม 3C รูปแบบ ‘สมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัล’ ดูแลผู้สูงอายุ              กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโปรแกรม Long Term Care (3C) รูปแบบสมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ หวังพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว              วันนี้ (16 มกราคม 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข…
Readmore
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 September 2019
        ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26 July 2019
          ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562และสามารถยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.โดยผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง(DOWNLOAD)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 July 2019
          ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยเปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่  19  กรกฎาคม  2562(DOWNLOAD)

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

joomla menu problem
free accordion menu module
joomla menu not working

QR_Code bmnhos.com

กลุ่มภารกิจพยาบาล - QR Code Friendly

เนื้อหา - รายการล่าสุด

free joomla image slider
free joomla image slider

สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

เริ่มใหม่...วิ่ง

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ER ฉุกเฉิน

DEAD FEED

ข้อความถึงคนที่ยังอยู่

ฉุกเฉินทางการแพทย์ คือ อะไร ?

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

โรคร้าย ภัยเงียบ อาจตายไม่รู้ตัว

คีตะมวยไทย 10 ท่า

จำขึ้นใจ

1669 โรงพยาบาลบางมูลนาก