เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu

phichit regist

Open menu
previous arrow
next arrow
Slider

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

มาตรการการดำเนินงาน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

การเข้าใช้งาน WIFI

Slider

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

previous arrow
next arrow
Slider
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน เมษายน 2564 หนังสือที่ พจ.0032.002/3952 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน เมษายน 2564 หนังสือที่ พจ.0032.002/3952 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

09 April 2021
      เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน เมษายน 2564 หนังสือที่ พจ.0032.002/3952 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 ( DOWNLOAD เอกสาร )
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
การเสียวฟัน

การเสียวฟัน

ทันตแพทย์ 11 January 2021
      การเสียวฟัน    รายงานการประชุมวิชาการทันตแพทย์  2/2563   การเสียวฟันมีสาเหตุมากมาย ส่วนใหญ่จะพบอาการเสียวฟันหลังการอุดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน วัสดุอมัลกัม แต่ที่พบบ่อยคือการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดเรซินคอมโพสิต สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟันดังกล่าว  มีดังนี้ 1. สาเหตุจากการสึก การกรอตัด หรือการเกลารากฟัน ทำให้มีการเปิดออกของท่อเนื้อฟัน เมื่อมีสิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นความร้อน ความเย็น     การสั่นสะเทือนมีผลกระตุ้นในโพรงประสาทฟันทำให้เกิดการเสียวฟันได้ 2. แรงจากการบดเคี้ยว ทำให้เสียวฟันโดยที่ผิวเนื้อฟันไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม แต่เกิดจากการบดเคี้ยวแล้วทำให้เกิดการโค้งงอของ…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เตือนในช่วงสงกรานต์นี้ ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังเด็กชวนกันไปเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้

กรมควบคุมโรค เตือนในช่วงสงกรานต์นี้ ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังเด็กชวนกันไปเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 April 2021
    กรมควบคุมโรค เตือนในช่วงสงกรานต์นี้ ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังเด็กชวนกันไปเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลเด็กจมน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 วัน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบเสียชีวิต 124 ราย เฉลี่ยวันละ 4 ราย มากกว่าช่วงวันปกติถึง 2 เท่า เหตุการณ์ที่พบบ่อยคือกลุ่มเด็กจะชวนกันไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งเด็กไม่มีทักษะเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำ ว่ายน้ำไม่เป็น และไม่รู้วิธีช่วยเหลือคนจมน้ำที่ถูกต้อง…
Readmore
สธ. – NECTEC – สสส. จับมือเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Foodchoice ตัวช่วยตัดสินใจซื้อ

สธ. – NECTEC – สสส. จับมือเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Foodchoice ตัวช่วยตัดสินใจซื้อ

ข่าวสารไอที 22 September 2020
    สธ. – NECTEC – สสส. จับมือเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Foodchoice ตัวช่วยตัดสินใจซื้อ สธ. – NECTEC – สสส. จับมือเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Foodchoice ตัวช่วยตัดสินใจซื้อ        กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ (Foodchoice)…
Readmore
สธ.ยันไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด ส่วนล็อตใหญ่แอสตร้าเซนเนก้าส่งมอบทัน มิ.ย.นี้

สธ.ยันไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด ส่วนล็อตใหญ่แอสตร้าเซนเนก้าส่งมอบทัน มิ.ย.นี้

ข่าวเพื่อมวลชน 09 April 2021
    สธ.ยันไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด ส่วนล็อตใหญ่แอสตร้าเซนเนก้าส่งมอบทัน มิ.ย.นี้           กระทรวงสาธารณสุขยันไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด ขึ้นทะเบียนแล้ว 3 ราย กำลังพิจารณา 1 ราย ที่เหลือรอยื่นเอกสาร ส่วนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในไทยอยู่ระหว่างตรวจรับรองคุณภาพ คาดส่งมอบมิถุนายนนี้ตามแผน สำหรับวัคซีนรุ่นสองรองรับเชื้อกลายพันธุ์หลายบริษัทกำลังพัฒนา รวมทั้งแอสตร้าเซนเนก้า หากสำเร็จไทยมีโอกาสได้รับถ่ายทอดและผลิตในโควตา 61 ล้านโดสที่สั่งซื้อ           วันนี้ (8 เมษายน 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี…
Readmore
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ ( e-learning)

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ ( e-learning)

หนังสือเวียน 02 February 2021
      หนังสือที่ พจ 0032.002/1046 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ ( e-learning) ( DOWNLOAD เอกสาร ) website :  TDGA
Readmore
วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

สุขภาพน่ารู้ 12 June 2019
      วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา) วุ้นตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อม, วุ้นในตาเสื่อม, น้ำวุ้นตาเสื่อม, น้ำวุ้นลูกตาเสื่อม หรือ น้ำวุ้นลูกตาตกตะกอน (ภาษาอังกฤษ : Vitreous floaters, Eye floaters หรือ Floaters) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออย่างเข้าสู่วัยกลางคน ซึ่งจะทำให้มองเห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ ยุง ลูกน้ำ หรือแมลง หรือเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ เส้น ๆ วง ๆ ลอยไปลอยมาในลูกตาข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง และเห็นได้ชัดในที่สว่าง โดยเฉพาะเวลาแหงนมองท้องที่สว่างใส มองไปที่ผนังสีขาว เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยนึกว่ามีหยากไย่อยู่ข้างนอกลูกตา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2021
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 19 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564 (DOWNLOAD)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 30  ธันวาคม 2563  ถึงวันที่  11  มกราคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 12 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 May 2020
        ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่  26 พฤษภาคม   2563 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
สธ.พบโควิดสายพันธุ์อังกฤษผู้ป่วยโควิดผับทองหล่อ 24 ราย ห่วงแพร่เร็วขึ้น ย้ำทุกคนเข้มมาตรการป้องกันโรค

สธ.พบโควิดสายพันธุ์อังกฤษผู้ป่วยโควิดผับทองหล่อ 24 ราย ห่วงแพร่เร็วขึ้น ย้ำทุกคนเข้มมาตรการป้องกันโรค

covid_19 08 April 2021
    สธ.พบโควิดสายพันธุ์อังกฤษผู้ป่วยโควิดผับทองหล่อ 24 ราย ห่วงแพร่เร็วขึ้น ย้ำทุกคนเข้มมาตรการป้องกันโรค       กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ติดเชื้อโควิดผับทองหล่อ 24 ราย ติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ แพร่เร็วขึ้น 1.7 เท่า ย้ำสงกรานต์ขอความร่วมมือเดินทางเท่าที่จำเป็น และเข้มมาตรการป้องกันโรค แจงปรับระดับสีพื้นที่ จะมีการพิจารณาใหม่ อาจปรับเข้มขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น และเสนอ ศบค.ชุดเล็กพิจารณา          วันนี้ (7 เมษายน 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…
Readmore

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
free joomla image slider

สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

เปิดใจกล้องวงจรปิด !ทำไมทนไม่ไหวจนอยากเปลี่ยนงาน ?

1669 โรงพยาบาลบางมูลนาก