เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu

to phichit

Open menu
previous arrow
next arrow
Slider

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

มาตรการการดำเนินงาน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

การเข้าใช้งาน WIFI

Slider

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

previous arrow
next arrow
Slider
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือที่ พจ.0032.002/1427 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือที่ พจ.0032.002/1427 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

19 February 2021
      เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือที่ พจ.0032.002/1427 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ( DOWNLOAD เอกสาร )
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
การเสียวฟัน

การเสียวฟัน

ทันตแพทย์ 11 January 2021
      การเสียวฟัน    รายงานการประชุมวิชาการทันตแพทย์  2/2563   การเสียวฟันมีสาเหตุมากมาย ส่วนใหญ่จะพบอาการเสียวฟันหลังการอุดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน วัสดุอมัลกัม แต่ที่พบบ่อยคือการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดเรซินคอมโพสิต สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟันดังกล่าว  มีดังนี้ 1. สาเหตุจากการสึก การกรอตัด หรือการเกลารากฟัน ทำให้มีการเปิดออกของท่อเนื้อฟัน เมื่อมีสิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นความร้อน ความเย็น     การสั่นสะเทือนมีผลกระตุ้นในโพรงประสาทฟันทำให้เกิดการเสียวฟันได้ 2. แรงจากการบดเคี้ยว ทำให้เสียวฟันโดยที่ผิวเนื้อฟันไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม แต่เกิดจากการบดเคี้ยวแล้วทำให้เกิดการโค้งงอของ…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรม ร่วมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เก็บ กระจายวัคซีนโควิด ล๊อตแรก 2 ล้านโดสตามมาตรฐาน

องค์การเภสัชกรรม ร่วมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เก็บ กระจายวัคซีนโควิด ล๊อตแรก 2 ล้านโดสตามมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 February 2021
    องค์การเภสัชกรรม ร่วมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เก็บ กระจายวัคซีนโควิด ล๊อตแรก 2 ล้านโดสตามมาตรฐาน              องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดเก็บ บรรจุ และกระจาย วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ของประเทศไทย…
Readmore
สธ. – NECTEC – สสส. จับมือเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Foodchoice ตัวช่วยตัดสินใจซื้อ

สธ. – NECTEC – สสส. จับมือเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Foodchoice ตัวช่วยตัดสินใจซื้อ

ข่าวสารไอที 22 September 2020
    สธ. – NECTEC – สสส. จับมือเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Foodchoice ตัวช่วยตัดสินใจซื้อ สธ. – NECTEC – สสส. จับมือเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Foodchoice ตัวช่วยตัดสินใจซื้อ        กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ (Foodchoice)…
Readmore
สธ.เผยไทยมีวัคซีน 63 ล้านโดส ที่จะฉีดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ

สธ.เผยไทยมีวัคซีน 63 ล้านโดส ที่จะฉีดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ

ข่าวเพื่อมวลชน 18 February 2021
    สธ.เผยไทยมีวัคซีน 63 ล้านโดส ที่จะฉีดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ           กระทรวงสาธารณสุข เผยไทยสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 จำนวน 63 ล้านโดส ที่จะฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับประเทศ ส่วนกระบวนการจัดหา เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าตรวจสอบได้ วางแผนการฉีดให้แล้วเสร็จใน ภายในปี 2564           วันนี้…
Readmore
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ ( e-learning)

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ ( e-learning)

หนังสือเวียน 02 February 2021
      หนังสือที่ พจ 0032.002/1046 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ ( e-learning) ( DOWNLOAD เอกสาร ) website :  TDGA
Readmore
วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

สุขภาพน่ารู้ 12 June 2019
      วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา) วุ้นตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อม, วุ้นในตาเสื่อม, น้ำวุ้นตาเสื่อม, น้ำวุ้นลูกตาเสื่อม หรือ น้ำวุ้นลูกตาตกตะกอน (ภาษาอังกฤษ : Vitreous floaters, Eye floaters หรือ Floaters) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออย่างเข้าสู่วัยกลางคน ซึ่งจะทำให้มองเห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ ยุง ลูกน้ำ หรือแมลง หรือเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ เส้น ๆ วง ๆ ลอยไปลอยมาในลูกตาข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง และเห็นได้ชัดในที่สว่าง โดยเฉพาะเวลาแหงนมองท้องที่สว่างใส มองไปที่ผนังสีขาว เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยนึกว่ามีหยากไย่อยู่ข้างนอกลูกตา…
Readmore
สธ. เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์

สธ. เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์

นวัตกรรม 20 March 2020
      สธ. เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน COVID Tracker by MOPH แสดงข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ บ่ายวันนี้ (18 มีนาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความพร้อมการดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัทเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชัน COVID Tracker by MOPH แสดงข้อมูลพิกัดที่อยู่ผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์การระบาดของโรค…
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 19 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564 (DOWNLOAD)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2021
        ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 30  ธันวาคม 2563  ถึงวันที่  11  มกราคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 12 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 May 2020
        ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่  26 พฤษภาคม   2563 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
สธ.เผยความคืบหน้าการค้นหาผู้ติดเชื้อกรณี จ.สมุทรสาคร

สธ.เผยความคืบหน้าการค้นหาผู้ติดเชื้อกรณี จ.สมุทรสาคร

covid_19 22 December 2020
    สธ.เผยความคืบหน้าการค้นหาผู้ติดเชื้อกรณี จ.สมุทรสาคร           กระทรวงสาธารณสุข เผยการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกที่จังหวัดสมุทรสาคร ยอดสะสม 821 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ เร่งคัดกรองเพิ่ม เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 10,300 ราย ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกกำลังทำงานอย่างเข้มแข็งทุกพื้นที่  ทำให้ตรวจจับได้เร็ว ย้ำประชาชนสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ ล้างมือ รักษาระยะห่าง ไม่เข้าสถานที่แออัด ผู้ที่มีประวัติไปตลาดกลางกุ้งขอคำแนะนำได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน    …
Readmore

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
free joomla image slider

สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

เปิดใจกล้องวงจรปิด !ทำไมทนไม่ไหวจนอยากเปลี่ยนงาน ?

1669 โรงพยาบาลบางมูลนาก