เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 ncd logo

 

Clinic NCD CUP BMN

 

                                                 ClinicNCD โรงพยาบาลบางมูลนาก
ClinicNCD รพ.สต.บางไผ่ ClinicNCD รพ.สต.วังกรด
ClinicNCD รพ.สต.ห้วยคต             ClinicNCD รพ.สต.ห้วยเขน 
ClinicNCD รพ.สต.หอไกร ClinicNCD รพ.สต.วังตะกู
ClinicNCD รพ.สต.เนินมะกอก ClinicNCD รพ.สต.ลำประดา
ClinicNCD รพ.สต.วังทอง ClinicNCD รพ.สต.ลำประดาเหนือ
ClinicNCD รพ.สต.วังสำโรง
          ClinicNCD รพ.สต.หนองกอไผ่
ClinicNCD รพ.สต.ภูมิ

- ข้อมูลใช้สถานะของคนไข้คือ "ติดตามการรักษา"

- ใช้ user และ password ของ HOSxP/HOSxP PCU ของแต่ละหน่วยบริการในการ log in

- user ภาษาไทย จะไม่สามารถ login เข้าได้ HOSxP PCU ให้เพิ่ม user ใหม่เป็นภาษาอังกฤษ
   แต่ ห้ามลบ user เดิม ให้ปิดการใช้งาน user เก่าเท่านั้น
  (ส่วน HOSxP ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ครับ)