เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

รวมโปรแกรม

 

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.61.12.5 ใหม่ล่าสุด  ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.61.5.30   ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

 -hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.61.3.18 ใหม่ล่าสุด  ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.61.3.15   ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.60.12.30   ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.60.5.8   ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.60.2.23   ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.59.12.15   ดาวน์โหลดที่นี้ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.59.3.31   ดาวน์โหลดที่นี้ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.59.2.11     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.59.2.8b     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.58.12.7b      ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.58.9.19      ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.58.6.25      ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.58.4.23     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.58.4.18     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.58.1.23     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.58.1.22     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.12.17     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.12.12     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.12.1     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.11.18     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.10.30     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.9.29     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.9.9     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.8.19     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.6.28     ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.57.6.4    ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.56.8.7       ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-hosxp pcu full version       ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

-HOSxP_Setup_3.54.7.20  full version    ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-โปรแกรมติดตั้ง โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม BMS Version 4.60.6.4     ดาวน์โหลดที่นี่ครับคลิ๊ก (เมื่อเปิดโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอเนท  โปรแกรมจะตรวจสอบหาการอัพเดทล่าสุด หากมีอัพเดทให้กดอัพเดทโปรแกรม

แล้วย้อนมาเปิดไฟล์อีกครั้งหนึ่ง)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 cx2010-pap-smear

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรม CxS2010 ในเครื่อง (DOWNLOAD)

- อัพเดทโปรแกรม(สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม CxS2010ในเครื่องแล้ว) (DOWNLOAD)

CxS2010.pdf คู่มือ (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - โปรแกรม DATA Analysis พร้อมตัวอย่างคำสั่ง (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- SCREEN SHARE (แชร์หน้าจอ) (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Correct Clip