เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

previous arrow
next arrow
Slider

เพราะท่านอาจจะกำลังตกเป็เหยื่อของคนร้าย เงินจำนวนดังกล่าวอาจเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือเป็นเงินที่คนร้ายแอบใช้ข้อมูลของท่านไปเบิกเงินจากธนาคารให้โอนเข้าบัญชีของท่าน แต่หลอกว่าเป็นการโอนผิดบัญชี

Play
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
previous arrow
next arrow
Slider

การเข้าใช้งาน WIFI

Slider

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

เทคนิคบริการ 23 May 2019
      เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์มีความรู้ในข้อกำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2560 และสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มีความรู้เทคนิคการตรวจติดตามภายใน และนำไปใช้ตรวจติดตามในพื้นที่ เครือข่าย…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

สธ. แนะประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝน

สธ. แนะประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 May 2019
        สธ. แนะประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝน           กระทรวงสาธารณสุข กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ทันทีหากเกิดการระบาด แนะประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันตนเองจาก 11 โรคติดต่อ 4 ภัยสุขภาพที่พบในบ่อยฤดูฝน           วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562)…
Readmore
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเวียน 16 May 2019
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.04/ว.291 ลว.15พฤษภาคม 2562 คำชี้แจงเพิ่มเติม เอกสารหมายเลข 1เอกสารหมายเลข 2เอกสารหมายเลข 3เอกสารหมายเลข 4เอกสารหมายเลข 5เอกสารหมายเลข 6เอกสารหมายเลข 7เอกสารหมายเลข 8
Readmore
สธ. แนะวิธีปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ

สธ. แนะวิธีปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ

สุขภาพน่ารู้ 22 May 2019
      สธ. แนะวิธีปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ          กระทรวงสาธารณสุข เผยหากสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ห้ามใช้นิ้วมือล้วงช่องปากหรือจับเด็กห้อยศีรษะและตบหลังเป็นอันขาด ให้รีบโทรขอความช่วยเหลือ 1669 และทำการปฐมพยาบาลด้วยวิธีที่ถูกต้องป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิต           นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่มีผลไม้หลายชนิด อาทิ เงาะ ลำไย กระท้อน แตงโม น้อยหน่า ละมุด ลองกอง…
Readmore
รับสับเปลี่ยน โอน ย้าย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งโภชนากร

รับสับเปลี่ยน โอน ย้าย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งโภชนากร

ประกาศรับสมัครงาน 21 March 2017
      รับสับเปลี่ยน โอน ย้าย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งโภชนากร   1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา 2.ตำแหน่งโภชนากร          จำนวน  1  อัตรา - ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ต้องการขอย้ายไป โรงพยาบาลบางระกำ หรือโรงพยาบาลภายในจังหวัดพิษณุโลก - ตำแหน่งโภชนากร  ต้องการขอย้ายไป…
Readmore
ประกาศโรงพยาบาลบางมูลนาก เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลบางมูลนาก เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

14 August 2014
ประกาศโรงพยาบาลบางมูลนากเรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขสอบคัดเลือก ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 (DOWNLOAD)
ข่าวดี ผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนและมืออ่อนแรง “กล่องฝึกมือ”รพ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ช่วยได้

ข่าวดี ผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนและมืออ่อนแรง “กล่องฝึกมือ”รพ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ช่วยได้

นวัตกรรม 20 February 2019
      ข่าวดี ผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนและมืออ่อนแรง “กล่องฝึกมือ”รพ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ช่วยได้ กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมสิ่งประดิษฐ์กล่องฝึกมือจากกล่องกระดาษเหลือใช้ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้ผู้ป่วยนำกลับไปฝึกเองที่บ้าน ช่วยฟื้นฟูภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ ให้กลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้ ลดภาระการดูแลของครอบครัว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ถึงนวัตกรรมโรงพยาบาลเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี เป็นสิ่งประดิษฐ์ทำจากกล่องกระดาษที่เหลือใช้ของทีมงานกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาทและการเคลื่อนไหวช่วยฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนและมือให้ผู้ป่วยนำกลับไปฝึกเองที่บ้านอย่างต่อเนื่องช่วยฟื้นฟูภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ ทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้มากขึ้น เช่น การทานอาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน…
Readmore
สธ.แนะการใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา ต้องสั่งจ่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม

สธ.แนะการใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา ต้องสั่งจ่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม

ข่าวเพื่อมวลชน 22 May 2019
      สธ.แนะการใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา ต้องสั่งจ่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม          กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมของกรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชา ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ด้วยตนเอง ต้องได้รับการรักษา สั่งจ่ายและควบคุมจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผล มีความเป็นธรรมในการเข้าถึงการรักษา  …
Readmore

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 13,235 ครั้ง/ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 13,235 ครั้ง/ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 May 2019
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร จำนวน 13,235 ครั้ง/ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม  2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม  2562 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น(DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม  โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนาน 13,236 ครั้ง/ปี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนาน 13,236 ครั้ง/ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 May 2019
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนาน 13,236 ครั้ง/ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่  30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 3  พฤษภาคม 2562 (DOWNLOAD)
ประกาศเผยแพร่รายงานแบบ งบทดลอง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเผยแพร่รายงานแบบ งบทดลอง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

14 March 2019
      ประกาศเผยแพร่รายงานแบบ งบทดลอง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบางมูลนาก(DOWNLOAD) - รายงานแบบ งบทดลอง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562(DOWNLOAD)    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA.  โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 March 2019
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)
สธ.ชื่นชม รพ.สมุทรปราการ ใช้ไอที ลดแออัด ลดรอคอย

สธ.ชื่นชม รพ.สมุทรปราการ ใช้ไอที ลดแออัด ลดรอคอย

ข่าวสารไอที 07 May 2019
      สธ.ชื่นชม รพ.สมุทรปราการ ใช้ไอที ลดแออัด ลดรอคอย            กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดแออัด ลดรอคอย เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบบล็อกเชน และปัญญาประดิษฐ์ช่วยจัดยา อ่านฟิล์มเอกซเรย์  อ่านภาพจอประสาทตา           นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข…
Readmore
joomla menu problem
free accordion menu module
joomla menu not working

QR_Code bmnhos.com

องค์กรแพทย์ - QR Code Friendly
free joomla image slider

 

 

 

ตรุษจีนนี้มีรัก สู้ฝุ่นละอองครองเมือง


จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตรุษจีนนี้มีแต่รัก พาทุกคู่สู้ฝุ่นครองเมือง พร้อมจูงมือเข้าวัดเลือกอาหารถวายพระแบบไม่ทำลายสุขภาพ ... พร้อมเสิร์ฟแล้ว ที่ Link นี้ >>> https://bit.ly/2BcCqts คลิกเลยจ้า 


 
 จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เปิดดู 7 view
 วันที่ประกาศข่าว : 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:24 น.

 

 

 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2562-2565 ภายใต้แผนแม่บทการจัดการสารเคมี สู่เป้าหมาย ประชาชนปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล


คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพ.ศ. 2562-2565 ภายใต้แผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562-2580 รวม 13 แผนงาน 250 โครงการ จาก 55 หน่วยงาน มุ่งเป้าจัดการสารเคมี สู่เป้าหมาย ประชาชนปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

วันนี้ (31 มกราคม 2562)  ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ได้ประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ และ ผู้ช่วยเลขานุการฯ จาก 3หน่วยงาน  ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เสนอความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562-2580  ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการสารเคมี การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรฐาน การสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีอย่างครบวงจร การวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี โดยในระยะต้นของแผนแม่บทภายใต้แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 – 2565 มีทั้งสิ้น 13 กลุ่มแผนงาน จาก 55 หน่วยงาน งบประมาณ 4.5  พันล้านบาท โดยมี 5 โครงการขับเคลื่อนสำคัญ งบประมาณ 230 ล้านบาท  ได้แก่ การพัฒนากฎหมายด้านสารเคมี ศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ การบูรณาการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่มีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม การบูรณาการเพื่อกำหนดค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ครอบคลุมและเหมาะสมตามบริบทของไทย การสร้างและจัดการองค์ความรู้เพื่อการจัดการสารเคมีแบบครบวงจร

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานมีความคืบหน้าในการดำเนินงานชัดเจน โดยเฉพาะโครงการขับเคลื่อนสำคัญ เช่น การพัฒนากฎหมายสารเคมี ซึ่งขณะนี้ได้(ร่าง)พ.ร.บ.สารเคมีแล้ว โครงการศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายได้มีคณะทำงาน เพื่อพัฒนาฐานกลางการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการบูรณาการเพื่อกำหนดค่ามาตรฐานสารเคมีฯ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดประเด็นสารเคมีและขอบเขตการทำงานตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงผู้รับสาร เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดการสารเคมีได้รับการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งใน 15 ประเด็นเร่งด่วนของยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนแผนจัดการสารเคมีให้ก้าวหน้าอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการกำกับขับเคลื่อนงานโดยคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนและอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการฯ แล้วนั้น คณะกรรมการฯ  ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ ขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเพื่อกำกับดูแล จัดทำข้อเสนอทางวิชาการที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย การวิจัย นวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี

ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้รับทราบความก้าวหน้าตามแผน ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วเนื่องจากมีความคืบหน้ามากแล้ว และงบประมาณดำเนินการในปี 2563-2565 หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในเรื่องทีอยู่ในกรอบแผนปฏิบัติการนี้ เพราะโครงการขับเคลื่อนสำคัญ ต้องได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอในการบรรลุความสำเร็จ เช่น (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ...รวมทั้งโครงการขับเคลื่อนสำคัญอื่น เรื่องศูนย์กลางข้อมูลสารเคมี เรื่องการวิจัยสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้การจัดการสารเคมีให้ครบวงจร เพราะการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ เติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

*****************************************************

---วันที่เผยแพร่ข่าว  31  มกราคม  2562  ข่าวแจก 47  / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562---


  จากหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 วันที่ประกาศข่าว : 31 มกราคม 2562 เวลา 14:47 น.

 

 

 

กรมอนามัย แนะ 7 วิธีฟิตร่างกายก่อนปั่น “Bike อุ่นไอรัก” ย้ำหลังปั่นจิบน้ำ-ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ


      กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 7 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ย้ำหลังจากปั่นจักรยาน ควรมีการคลายอุ่นและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จิบน้ำบ่อยๆ เพื่อชดเชยเหงื่อที่เสียไป

      แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีวิธีการเตรียมตัวง่ายๆ 7  ข้อ ดังนี้ 1) ควรมั่นฝึกซ้อมปั่นจักรยานเป็นประจำ 2) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง 3) ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา 4) ควรรับประทานอาหารก่อนการปั่นจักรยำนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 5) ควรอบอุ่นร่างกายก่อนการปั่นจักรยานอย่างน้อย 5 – 10 นาที 6) หากมีโรคประจำตัวควรเตรียมพกยาติดตัวตลอดเวลา และ 7) ควรเตรียมอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการปั่นจักรยาน นอกจากนี้ ควรตรวจเช็คความพร้อมของจักรยาน อาทิ ลมยาง กดแล้วต้องแข็ง กดไม่ลง ถ้ำกดแล้วลงไปได้เรื่อย ๆ แสดงว่าลมอ่อนเกินไป ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ตรวจเช็คเบรกให้พร้อมใช้ โดยการหมุนล้อแล้วกำเบรคดูว่ามีการทำงานผิดปกติหรือไม่ โซ่ต้องไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป หมุนได้คล่องตัว และเกียร์สามารถปรับให้เข้ากับสภาพถนนได้

      แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ขณะที่ปั่นจักรยานหากเริ่มรู้สึกร้อน ควรจิบน้ำบ่อยๆ                ทุก 15-30 นาที ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี หรือนำผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวจะช่วยระบายความร้อนจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น หากเสียเหงื่อมาก ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ เพื่อชดเชยที่สูญเสียไปกับเหงื่อ และควรสวมแว่นกันแดด เพราะจะช่วยลดแสงแดดกระจายเข้าสู่ดวงตา ทำให้รู้สึกสบายตาขึ้น ระหว่างปั่นหากรู้สึกผิดปกติให้หยุดและ       พบแพทย์ที่ประจำในงาน อย่าฝืนปั่นจักรยานต่อ รวมทั้งหลังจากการปั่นจักรยาน ควรมีการคลายอุ่นและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และควรจิบน้ำภายหลังจากการปั่นจักรยานบ่อยๆเพื่อชดเชยเหงื่อที่เสียไป

      “ทั้งนี้ การปั่นจักรยานมีประโยชน์ต่อสุขภาพหากปั่นเป็นประจำอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที 5 วัน          ต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ลดความดันโลหิต และสามารถเผาผลาญไขมันได้ดี ทำให้ปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนังลดลง ส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลง เพิ่มความกระชับ แข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ลดแรงกระแทกบริเวณหัวเข่า ข้อเท้า ที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักการปั่นจักรยานสามารถช่วยเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยคำนวณจากผู้ที่น้ำหนักตัวประมาณ 70 กิโลกรัม หากปั่นจักรยานที่ความเร็ว 8 กิโลเมตร ในเวลา 30 นาที จะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 240 กิโลแคลอรี และปฏิบัติเป็นประจำในเวลา 1 เดือน จะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ               1 กิโลกรัม การปั่นจักรยานสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้ว ยังเป็นวิธีการแก้ปัญหาจราจรติดขัด ลดมลพิษและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางในชีวิตประจำวันอีกด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

         

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/  7 ธันวาคม 2561


 จากหน่วยงาน : กรมอนามัย  เปิดดู 17 view
 วันที่ประกาศข่าว : 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14:15 น.

 

 

 

กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งเป้าอีก 10 ปี เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี


          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ  หน่วยร่วมสนองงาน และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ กพด. ขับเคลื่อนงานและเพิ่มสมรรถนะ  ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2569) ตั้งเป้า 10 ปี เด็กไทยมีคุณภาพที่ดี

          วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2562 กรมอนามัย ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ว่า ประเทศไทยโดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  ต้องร่วมมือกันสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ ให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากที่จบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และทำประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา มุ่งให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น เป็นคนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ อันเป็นพระราชประสงค์ตามแนวพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในระยะ 10 ปีข้างหน้านี้ มุ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุด กล่าวคือ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดทั้งในและต่างประเทศ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ต่อไป

         นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแต่ละพื้นที่เป้าหมาย แต่ละสังกัดให้เจริญก้าวหน้า ส่งผลให้สุขภาพของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการ ดูแล และส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังพบปัญหาสุขภาพเด็กและเยาวชนอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ สถานการณ์งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ห่างไกลคมนาคมเข้าถึง    ยากมาก ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” การดูแลระยะตั้งครรภ์ การคลอดฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล การติดตามเยี่ยมหลังคลอด พัฒนาการเด็ก ภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล็ก เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเตี้ย สามเณรอ้วน สุขอนามัยร่างกายแต่งกายไม่สะอาด ไม่แปรงฟัน ฟันผุมาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ตลอดจนงานสุขาภิบาลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน บริเวณโรงเรียนไม่สะอาดปลอดภัย มีจุดเสี่ยง ภาชนะไม่สะอาด โรงอาหารโรงครัว คุณภาพน้ำดื่มมีการปนเปื้อน เป็นต้น 

          “การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีประสานสร้างพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ หน่วยร่วมสนองงาน ภาคีเครือข่าย และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ กพด.     ในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกันขับเคลื่อนงานและเพิ่มสมรรถนะความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหา และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานโครงการ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี    มีภาวะโภชนาการดี และสุขภาพแข็งแรงต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/         ตุลาคม 2561


 จากหน่วยงาน : กรมอนามัย  เปิดดู 10 view
 วันที่ประกาศข่าว : 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09:19 น.

 

 

 

กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด ระวังสัตว์กัดหรือข่วน เหตุจากความไม่คุ้นชินอาจจะทำอันตรายเด็กได้


          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด อย่าชะล่าใจปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง แม้เพียงเวลาสั้นๆ ก็ตาม ระวังสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน กัด ข่วน เนื่องจากสัตว์ไม่คุ้นชินอาจจะทำอันตรายเด็กได้ แนะประชาชนยึดหลัก “คาถา 5 ย.” เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสั่งการให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จาก สคร. 11 นครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่สอบสวนโรคทันที  
          วันนี้ (8 กันยายน 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีเด็กทารกถูกสุนัขกัดขณะนอนหลับในบ้าน นั้น กรมควบคุมโรค ได้สั่งการให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค เร่งค้นหา ติดตามผู้สัมผัสโรค ผู้สัมผัสสุนัขให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบถ้วน รวมถึงการสื่อสารให้ความรู้และวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่  ส่วนเด็กทารกรายดังกล่าว ในขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และได้รับการรักษาตามมาตรฐาน รวมถึงมีการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว
          กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ระมัดระวังและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าได้ชะล่าใจปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ตามลำพังหรือนอนคนเดียว แม้เพียงเวลาสั้นๆ หรือทำธุระไม่นานก็ตาม ขอให้ระวังสัตว์ สัตว์จรจัด หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น สุนัข แมว โค กระบือ กระรอก เป็นต้น  ที่อาจกัดหรือข่วน เนื่องจากสัตว์ไม่คุ้นชินอาจจะทำอันตรายเด็กได้  หรือหากจำเป็นต้องให้บุตรหลานอยู่ลำพังในเวลาสั้นๆ ควรให้อยู่ภายในบ้าน และปิดประตูมิดชิด ไม่ให้สัตว์เข้าได้
          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า หากประชาชนถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที ใส่ยาเบตาดีน เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากฉีดวัคซีนแล้วควรไปตามนัดทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรสังเกตสุนัขว่ามีอาการผิดปกติหรือตายใน 10 วันหรือไม่ ภายหลังสุนัขตัวนั้นไปกัดข่วนคน ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ทั้งนี้ ขอให้ยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ดังนี้  1.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์  2.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกัน  3.อย่าแหย่ สัตว์เพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้  4.อย่าหยิบ อาหารขณะสัตว์กำลังกิน  และ 5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 *************************************************
ข้อมูลจาก: สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 02-5903857 วันที่ 8 กันยายน 2561

 จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค  เปิดดู 186 view
 วันที่ประกาศข่าว : 8 กันยายน 2561 เวลา 12:32 น.

 

 

 

กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 170 "แนะผู้ปกครองสังเกตอาการของบุตรหลานและพาไปรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด ลดเสี่ยงป่วยด้วยโรคหัด" 


 

*******************************************************
ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์: 0-2590-3857 / วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
แหล่งข่าวโดย » กรมควบคุมโรค  
[กรกฏาคม เสาร์ 28,พ.ศ 2561 18:35:06] 

สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต)

จำขึ้นใจ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคร้าย ภัยเงียบ อาจตายไม่รู้ตัว

DEAD FEED

ข้อความถึงคนที่ยังอยู่