เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

โรงพยาบาลบางมูลนาก  

เลขที่  2  หมู่  9  ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120

โทรศัพท์ : 056631131-2

โทรสาร : 056631131 ต่อ 103 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


bmnhos evening

 

 

แผนที่โรงพยาบาลบางมูลนาก 

 

 

mappp

พิกัด

: ละติจูด(เส้นรุ้ง-X) 16.040503 , 

ลองติจูด(เส้นแวง-Y) 100.351964  , 

UTM-Zone = 47

 

QR_CODE พิกัดนำทางมาโรงพยาบาล

 QRgeobmnhos

   

ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่โรงพยาบาลบางมูลนาก

  1.   กรุณางดสูบบุหรี่และดื่มของมึนเมาในโรงพยาบาล
  2.   กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย
  3.   กรุณาอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นและระเบียงตึก ควรทิ้งในถังขยะที่เตรียมไว้เท่านั้น
4.

กรุณาเข้าเยี่ยมผู้ป่วยตามเวลา 

เช้า 06.00 น. - 08.00 น. และเที่ยง 11.00 น. - 20.00 น.

 

การเฝ้าไข้

 1.  ผู้ที่เฝ้าผู้ป่วยต้องได้รับบัตรอนุญาตเฝ้าไข้
 2.  เตียงสามัญอนุญาติให้เฝ้าผู้ป่วยได้ 1 คน / เตียง
 3.  ผู้ป่วยหนักเฝ้าผู้ป่วยได้ 2 คน / เตียง
 4.  ห้องพิเศษเฝ้าผู้ป่วยได้ 2 คน / เตียง

 

 

เบอร์โทรภายในโรงพยาบาลบางมูลนาก

0 ประชาสัมพันธ์ 140 ตึกผู้ป่วยหญิง 171 ห้องรองผู้อำนวยการ
101 หัวหน้ากลุ่มบริหาร 141 งานประกันสุขภาพ 172 กิจกรรมบำบัด
102 ห้องการเงิน บริหาร 145 ตึกผู้ป่วยชาย 200 งานผู้ป่วยนอก
103 ห้องธุรการ - (Fax) 146 ห้องสมุด / กัลยาณมิตร 202 คลินิกเบาหวาน ความดัน
104 ห้องประชุมสร้อยฟ้า 147 ห้องแผนงาน 203 งานเวชศาสตร์ (PCU) 1
105 ห้องพนักงานขับรถ 148 ห้องแพทย์แผนไทย 204 ห้องประชุมราชาวดี
110 ประชาสัมพันธ์ 149 ห้องกายภาพบำบัด 222 ห้องผู้อำนวยการ
111 ห้องบัตร 150 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 230 จองวัคซีน covid-19
115 ห้อง LAB 151 ตึกอุลิต 3 247 ศูนย์คอมพิวเตอร์
116 ห้องจ่ายยาใน 152 ศูนย์ไตเทียม 260 ห้องหัวหน้างานประกัน (คุณสมพิศ)
117 ห้องการเงิน  ชั้นหนึ่ง 154 ห้องพัสดุ 303 คลินิคพิเศษ
118 ห้องจ่ายยานอก 155 กลุ่มการพยาบาล (คุณอัลจนา) 304 ห้องประชุมสุพรรณิการ์
120 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 156 ห้องกลุ่มการพยาบาล 312 คลีนิกวัณโรค (วันจันทร์เช้า)
121 ห้องทันตกรรม 160 คลังยาล่าง 316 งานเวชศาสตร์ (PCU) 2
122 ห้องฝากครรภ์ ANC 161 ห้องพัสดุกลุ่มการฯ 317 ห้องหัวหน้า ICU
123 ห้องคำปรึกษา 162 ห้องซักฟอก 318 ตึกพิเศษ (VIP) ชั้นล่าง
124 ห้องเอ็กซเรย์ X-ray 163 โรงครัว 319 ตึกพิเศษ (VIP) ชั้นบน
125 ห้องพักแพทย์ 164 หน่วยจ่ายกลาง 320 ห้องหัวหน้า OR
126 ห้องเวรเปล(หน้าห้อง ER) 165 ห้องซ่อมบำรุง 321 คลินิกวัณโรค TB
130 ห้อง ICU 166 ป้อมยาม  (ด้านหน้า) 360 คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา
131 ห้องผ่าตัด OR  167 ป้อมยาม  (ด้านหลัง)    
132 ห้องคลอด 1 168 คลังพัสดุงานบ้านงานครัว    
133 ห้องคลอด 2 169 หัวหน้า  Supply    

 


TelEMS 

 

Tel covid

 

covid tel

Declaration of PATIENT'S RIGHTS