เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

food not area           eldergy_covid           buy_online_law           covid_17012564_002_o           covid_17012564_001_o           fake_wave           young_symptom           fake_covid_test           tb_covid_000223           eval_situation_covid           space_risk_002           fake_bank           fake_srakaew           area_rsik_covid_001           mask           at home covid           space_risk           market_covid           fake_phanthai           Reduce the burden_0003_o           Reduce the burden_0002_o           Reduce the burden_0001_o           Bank of thailand_covid           10_province           six at home           covid_toilet           toilet_covid           suggest_winter           covid_tel           covid_Risk behavior           covid_vaccine           study_sattlelite           fake_nonthburi           how to symptom           covid_test           how to 5 province           BANK_covid_002_o           BANK_covid_001_o           BANK_covid_005_o           BANK_covid_004_o           BANK_covid_006_o           BANK_covid_003_o           contact_face_hand           fake_morchana           Favipiravir_covid           tb_covid           fake_traffic           hand washsss           blood_red_cross           thai_mor_chana           to phichit           oomsin_bank           covid_tralvell           covid_child           covid_at_home           fake_spl           morchana_app           morchana_28province           covid_Risk point           doctor win           covid_mental           High_risk           Field hospital           emergency_28022564           true_vaccine           vacine_timeline           fake_meat           covid_Screening point           quarantine at home           Travel from epidemic areas           vaccine           child_day           fake_Airborne           fake_lemon           high control           symptom to treat           mask_wash           hand_dirty           newyear           mask_01012564           newyear_newnorm           To_phichit           fake_phichit           covid_stay_home           train_bus_ticket           fake_travell           save3           Risk reduction approach           covid_124282274_n           29DEC63_05_o           29DEC63_01_o           29DEC63_02_o           fake_vaccine           fake_symptome           newyear_family           regist_phichit           Keep guard up           situation_covid_phichit_28122563           Practice in 5 languages_005_o           Practice in 5 languages_001_o           Practice in 5 languages_004_o           Practice in 5 languages_003_o           Practice in 5 languages_002_o           Practice in 5 languages_006_o           29DEC63_04_o           prime_ministry_8_087           covid_124282276_n           covid_124282273_n           covid_124282272_n           covid_241225630001_o           covid_241225630003_o           covid_241225630002_o           covid_23122563           news_covid           food_covid           Covid_the_best_vaccine           covid_20122563_124282275           covid_20122563_124282274           covid_20122563_124282273           covid_20122563_124282272           newyear_moph           newyear_mask_handwash           Mask           SCB_FAKE           fake_Chiang Mai           hot_line           covid_05122563 (1)           covid_05122563 (2)           covid_03122563_002           covid_03122563_001           protect_00           covid_flu           moph_covid_09102563           covid_08102563           bicycle_covid           covid_29092563           covid_21092563           covid_15092563           covid_12092563           covid_08092563           thai_covid           Gel_wash           covid_30082563           covid_28082563           Covid_2602563_02           Covid_2602563_01           Develope_vaccine           covid_contact           covid_24082563_02           covid_24082563_01           3_Places to avoid           covid_20082563_01           covid_20082563_02           new_normal_4           new_normal_3           new_normal_2           new_normal_1           covid soon           WHO_frozen_food           fake_new_11082563           travell_new_norm           4 Social Distancing           immune covid           social distancing at home           01082563           3_change           travel_newnormal           mask_22072563           not mask to chin           restaurant           vaccine_human_test           10july2563           school_bag_covid           Social Distancing           New_Normal            province_transport           notify_30072563           elder_covid           social distancing teen           family_controlll           religion_covid           monk_covid           data_service_covid           Main measures_15062563           IMG_1829           TRAvel_covid           phase4-2           Thaichana           faceshield_mask           9escape covid           unlock_phase4           mask_manage           new_norm_beach           mask_public           haft_period_epidem           1_asia_epidem           7_step_handwash           department_survey           color_mask           cigarette_covid           e-Social welfare           mask_alway           stop_covid           top 3 risk           5_measure           mask_safe           studen_covid           true_false_covid           survey_covid           public_area_covid           nutir_covid           hand_wash           5_newnormal           save_family           moph_covid           bike_mask           thai_won_3           restaurant_covid           5 measures, the guard does not fall           clean_covid           market_covid           mask_quard           running_covid           department_covid           Question_covid           MOT_travell           SIRIRAJ_05052563           mask to mask           careful_covid           Mental health_covid           Discard mask           active_60_challenge           protect_covid           knowhow_covid           gel alcohol           vaccine_family           Unbranded_vocid           2Metr_covid           Fake_news           hand_wash           public_exercise_covid           moral_covid           hand_wash_7step           DM_COVID           SUGAR_COVID           correct_covid           NO_ALCOHOL 2           NO_ALCOHOL 1           FOOD_DELIVERY_COVID           GABAG_COVID           Eldergy_covid           question_covid_week3           Don't let the card fall 1           sso_march_2563           mask_cold           CAAT_14042563           Police_punish           protect_01           protect_02           Test_covid_nhso           Do not conceal information           Blind           no_spray           responsible           10_question_Dr_YONG           Compensation           exercise_02           exercise_01           BankofThailand           onap_songkran           children no mask           fit from home           covid_online           save_three           how to disinfectant           Foreign country to thai           Fineart_knowhow           Cabinet_08042563           how to home           safe_family           high_risk_contact           no_sport           covid_carrier           plasma_covid           How to clean           Low_risk_covid           land_transport_stop           check_covid           clean_floor           Quit risky behavior covid           false_url           redcross_0008           redcross_0007           redcross_0006           redcross_0005           redcross_0004           redcross_0003           redcross_0002           don't spraying           always wipes           clean_surface_DDC           call_center_money           land_transport_01042563           phichit_WIN           PPE_21032563           redcross_notify_0001          
food not area eldergy_covid buy_online_law covid_17012564_002_o covid_17012564_001_o fake_wave young_symptom fake_covid_test tb_covid_000223 eval_situation_covid space_risk_002 fake_bank fake_srakaew area_rsik_covid_001 mask at home covid space_risk market_covid fake_phanthai Reduce the burden_0003_o Reduce the burden_0002_o Reduce the burden_0001_o Bank of thailand_covid 10_province six at home covid_toilet toilet_covid suggest_winter covid_tel covid_Risk behavior covid_vaccine study_sattlelite fake_nonthburi how to symptom covid_test how to 5 province BANK_covid_002_o BANK_covid_001_o BANK_covid_005_o BANK_covid_004_o BANK_covid_006_o BANK_covid_003_o contact_face_hand fake_morchana Favipiravir_covid tb_covid fake_traffic hand washsss blood_red_cross thai_mor_chana to phichit oomsin_bank covid_tralvell covid_child covid_at_home fake_spl morchana_app morchana_28province covid_Risk point doctor win covid_mental High_risk Field hospital emergency_28022564 true_vaccine vacine_timeline fake_meat covid_Screening point quarantine at home Travel from epidemic areas vaccine child_day fake_Airborne fake_lemon high control symptom to treat mask_wash hand_dirty newyear mask_01012564 newyear_newnorm To_phichit fake_phichit covid_stay_home train_bus_ticket fake_travell save3 Risk reduction approach covid_124282274_n 29DEC63_05_o 29DEC63_01_o 29DEC63_02_o fake_vaccine fake_symptome newyear_family regist_phichit Keep guard up situation_covid_phichit_28122563 Practice in 5 languages_005_o Practice in 5 languages_001_o Practice in 5 languages_004_o Practice in 5 languages_003_o Practice in 5 languages_002_o Practice in 5 languages_006_o 29DEC63_04_o prime_ministry_8_087 covid_124282276_n covid_124282273_n covid_124282272_n covid_241225630001_o covid_241225630003_o covid_241225630002_o covid_23122563 news_covid food_covid Covid_the_best_vaccine covid_20122563_124282275 covid_20122563_124282274 covid_20122563_124282273 covid_20122563_124282272 newyear_moph newyear_mask_handwash Mask SCB_FAKE fake_Chiang Mai hot_line covid_05122563 (1) covid_05122563 (2) covid_03122563_002 covid_03122563_001 protect_00 covid_flu moph_covid_09102563 covid_08102563 bicycle_covid covid_29092563 covid_21092563 covid_15092563 covid_12092563 covid_08092563 thai_covid Gel_wash covid_30082563 covid_28082563 Covid_2602563_02 Covid_2602563_01 Develope_vaccine covid_contact covid_24082563_02 covid_24082563_01 3_Places to avoid covid_20082563_01 covid_20082563_02 new_normal_4 new_normal_3 new_normal_2 new_normal_1 covid soon WHO_frozen_food fake_new_11082563 travell_new_norm 4 Social Distancing immune covid social distancing at home 01082563 3_change travel_newnormal mask_22072563 not mask to chin restaurant vaccine_human_test 10july2563 school_bag_covid Social Distancing New_Normal province_transport notify_30072563 elder_covid social distancing teen family_controlll religion_covid monk_covid data_service_covid Main measures_15062563 IMG_1829 TRAvel_covid phase4-2 Thaichana faceshield_mask 9escape covid unlock_phase4 mask_manage new_norm_beach mask_public haft_period_epidem 1_asia_epidem 7_step_handwash department_survey color_mask cigarette_covid e-Social welfare mask_alway stop_covid top 3 risk 5_measure mask_safe studen_covid true_false_covid survey_covid public_area_covid nutir_covid hand_wash 5_newnormal save_family moph_covid bike_mask thai_won_3 restaurant_covid 5 measures, the guard does not fall clean_covid market_covid mask_quard running_covid department_covid Question_covid MOT_travell SIRIRAJ_05052563 mask to mask careful_covid Mental health_covid Discard mask active_60_challenge protect_covid knowhow_covid gel alcohol vaccine_family Unbranded_vocid 2Metr_covid Fake_news hand_wash public_exercise_covid moral_covid hand_wash_7step DM_COVID SUGAR_COVID correct_covid NO_ALCOHOL 2 NO_ALCOHOL 1 FOOD_DELIVERY_COVID GABAG_COVID Eldergy_covid question_covid_week3 Don't let the card fall 1 sso_march_2563 mask_cold CAAT_14042563 Police_punish protect_01 protect_02 Test_covid_nhso Do not conceal information Blind no_spray responsible 10_question_Dr_YONG Compensation exercise_02 exercise_01 BankofThailand onap_songkran children no mask fit from home covid_online save_three how to disinfectant Foreign country to thai Fineart_knowhow Cabinet_08042563 how to home safe_family high_risk_contact no_sport covid_carrier plasma_covid How to clean Low_risk_covid land_transport_stop check_covid clean_floor Quit risky behavior covid false_url redcross_0008 redcross_0007 redcross_0006 redcross_0005 redcross_0004 redcross_0003 redcross_0002 don't spraying always wipes clean_surface_DDC call_center_money land_transport_01042563 phichit_WIN PPE_21032563 redcross_notify_0001