เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

moph_covid_09102563           phuket_09102563           covid_08102563           bicycle_covid           covid_29092563           emergency_28092563           covid_21092563           covid_15092563           covid_12092563           covid_08092563           thai_covid           Gel_wash           covid_30082563           covid_28082563           Covid_2602563_02           Covid_2602563_01           Develope_vaccine           covid_contact           covid_24082563_02           covid_24082563_01           3_Places to avoid           covid_20082563_01           covid_20082563_02           new_normal_4           new_normal_3           new_normal_2           new_normal_1           covid soon           WHO_frozen_food           covid_photo           fake_new_11082563           travell_new_norm           4 Social Distancing           immune covid           social distancing at home           117034819_3322091601191692_5383818820413981479_o           116764250_3322093694524816_5183887791233573302_o           toilet_public           01082563           115750018_3307448619322657_8176783164640674049_o           116587544_3304556082945244_330792655860060631_o           116712349_3307427269324792_5778856061054356294_o           3_change           travel_newnormal           rayong_21072563           mask_22072563           not mask to chin           test_15072563           rayong_15072563           14072563           restaurant           vaccine_human_test           10july2563           school_bag_covid           Social Distancing           New_Normal            kao ta jai season2           province_transport           notify_30072563           elder_covid           social distancing teen           eldergy_covid           family_controlll           religion_covid           monk_covid           data_service_covid           wat_covid           Main measures_15062563           IMG_1829           TRAvel_covid           phase4-2           Thaichana           faceshield_mask           9escape covid           unlock_phase4           mask_manage           new_norm_beach           mask_public           haft_period_epidem           1_asia_epidem           7_step_handwash           department_survey           color_mask           cigarette_covid           e-Social welfare           mask_alway           stop_covid           top 3 risk           5_measure           mask_safe           studen_covid           true_false_covid           survey_covid           public_area_covid           nutir_covid           hand_wash           5_newnormal           97997257_3119639588103562_1610087268226170880_o           save_family           moph_covid           bike_mask           thai_won_3           restaurant_covid           5 measures, the guard does not fall           clean_covid           market_covid           mask_quard           running_covid           department_covid           Question_covid           MOT_travell           SIRIRAJ_05052563           mask to mask           careful_covid           Mental health_covid           Discard mask           active_60_challenge           protect_covid           knowhow_covid           gel alcohol           vaccine_family           Unbranded_vocid           2Metr_covid           Fake_news           hand_wash           public_exercise_covid           moral_covid           hand_wash_7step           RAIN_COVID           DM_COVID           SUGAR_COVID           correct_covid           NO_ALCOHOL 2           NO_ALCOHOL 1           FOOD_DELIVERY_COVID           GABAG_COVID           Eldergy_covid           question_covid_week3           Don't let the card fall 1           sso_march_2563           mask_cold           CAAT_14042563           Police_punish           protect_01           protect_02           Test_covid_nhso           Do not conceal information           Blind           no_spray           responsible           10_question_Dr_YONG           Compensation           exercise_02           exercise_01           BankofThailand           onap_songkran           children no mask           fit from home           covid_online           save_three           how to disinfectant           Foreign country to thai           Fineart_knowhow           Finding_control_covid           Cabinet_08042563           how to home           safe_family           high_risk_contact           no_sport           covid_carrier           Siam Bioscience_test_covid           plasma_covid           How to clean           Low_risk_covid           land_transport_stop           check_covid           clean_floor           Quit risky behavior covid           false_url           10_close_province           redcross_0008           redcross_0007           redcross_0006           redcross_0005           redcross_0004           redcross_0003           redcross_0002           don't spraying           always wipes           clean_surface_DDC           call_center_money           land_transport_01042563           phichit_WIN           PPE_21032563           redcross_notify_0001          
moph_covid_09102563 phuket_09102563 covid_08102563 bicycle_covid covid_29092563 emergency_28092563 covid_21092563 covid_15092563 covid_12092563 covid_08092563 thai_covid Gel_wash covid_30082563 covid_28082563 Covid_2602563_02 Covid_2602563_01 Develope_vaccine covid_contact covid_24082563_02 covid_24082563_01 3_Places to avoid covid_20082563_01 covid_20082563_02 new_normal_4 new_normal_3 new_normal_2 new_normal_1 covid soon WHO_frozen_food covid_photo fake_new_11082563 travell_new_norm 4 Social Distancing immune covid social distancing at home 117034819_3322091601191692_5383818820413981479_o 116764250_3322093694524816_5183887791233573302_o toilet_public 01082563 115750018_3307448619322657_8176783164640674049_o 116587544_3304556082945244_330792655860060631_o 116712349_3307427269324792_5778856061054356294_o 3_change travel_newnormal rayong_21072563 mask_22072563 not mask to chin test_15072563 rayong_15072563 14072563 restaurant vaccine_human_test 10july2563 school_bag_covid Social Distancing New_Normal kao ta jai season2 province_transport notify_30072563 elder_covid social distancing teen eldergy_covid family_controlll religion_covid monk_covid data_service_covid wat_covid Main measures_15062563 IMG_1829 TRAvel_covid phase4-2 Thaichana faceshield_mask 9escape covid unlock_phase4 mask_manage new_norm_beach mask_public haft_period_epidem 1_asia_epidem 7_step_handwash department_survey color_mask cigarette_covid e-Social welfare mask_alway stop_covid top 3 risk 5_measure mask_safe studen_covid true_false_covid survey_covid public_area_covid nutir_covid hand_wash 5_newnormal 97997257_3119639588103562_1610087268226170880_o save_family moph_covid bike_mask thai_won_3 restaurant_covid 5 measures, the guard does not fall clean_covid market_covid mask_quard running_covid department_covid Question_covid MOT_travell SIRIRAJ_05052563 mask to mask careful_covid Mental health_covid Discard mask active_60_challenge protect_covid knowhow_covid gel alcohol vaccine_family Unbranded_vocid 2Metr_covid Fake_news hand_wash public_exercise_covid moral_covid hand_wash_7step RAIN_COVID DM_COVID SUGAR_COVID correct_covid NO_ALCOHOL 2 NO_ALCOHOL 1 FOOD_DELIVERY_COVID GABAG_COVID Eldergy_covid question_covid_week3 Don't let the card fall 1 sso_march_2563 mask_cold CAAT_14042563 Police_punish protect_01 protect_02 Test_covid_nhso Do not conceal information Blind no_spray responsible 10_question_Dr_YONG Compensation exercise_02 exercise_01 BankofThailand onap_songkran children no mask fit from home covid_online save_three how to disinfectant Foreign country to thai Fineart_knowhow Finding_control_covid Cabinet_08042563 how to home safe_family high_risk_contact no_sport covid_carrier Siam Bioscience_test_covid plasma_covid How to clean Low_risk_covid land_transport_stop check_covid clean_floor Quit risky behavior covid false_url 10_close_province redcross_0008 redcross_0007 redcross_0006 redcross_0005 redcross_0004 redcross_0003 redcross_0002 don't spraying always wipes clean_surface_DDC call_center_money land_transport_01042563 phichit_WIN PPE_21032563 redcross_notify_0001