เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

เพิ่มรายการในฐานข้อมูล เพื่อบันทึกเคลือบหลุมร่องฟัน เด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี

  • wittaya
  • wittaya's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
More
1 year 8 months ago - 1 year 7 months ago #52 by wittaya
เพิ่มรายการในฐานข้อมูล สำหรับบันทึกเคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี


-เทมเพลต


-รันใน navicate เพิ่มรหัสหัตถการในตาราง icd10tm_operation เกี่ยวเนื่องกับหัตถการเคลือบหลุมร่องฟัน fee schedule

INSERT INTO `icd10tm_operation` (`icd10tm_operation_code`, `description_english`, `description_thai`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('238703A', 'Sealant per tooth - permanent #16', 'เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ #16', NULL, NULL);
INSERT INTO `icd10tm_operation` (`icd10tm_operation_code`, `description_english`, `description_thai`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('238703B', 'Sealant per tooth - permanent #17', 'เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ #17', NULL, NULL);
INSERT INTO `icd10tm_operation` (`icd10tm_operation_code`, `description_english`, `description_thai`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('238703C', 'Sealant per tooth - permanent #26', 'เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ #26', NULL, NULL);
INSERT INTO `icd10tm_operation` (`icd10tm_operation_code`, `description_english`, `description_thai`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('238703D', 'Sealant per tooth - permanent #27', 'เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ #27', NULL, NULL);
INSERT INTO `icd10tm_operation` (`icd10tm_operation_code`, `description_english`, `description_thai`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('238703E', 'Sealant per tooth - permanent #36', 'เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ #36', NULL, NULL);
INSERT INTO `icd10tm_operation` (`icd10tm_operation_code`, `description_english`, `description_thai`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('238703F', 'Sealant per tooth - permanent #37', 'เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ #37', NULL, NULL);
INSERT INTO `icd10tm_operation` (`icd10tm_operation_code`, `description_english`, `description_thai`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('238703G', 'Sealant per tooth - permanent #46', 'เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ #46', NULL, NULL);
INSERT INTO `icd10tm_operation` (`icd10tm_operation_code`, `description_english`, `description_thai`, `hos_guid`, `hos_guid_ext`) VALUES ('238703H', 'Sealant per tooth - permanent #47', 'เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ #47', NULL, NULL);

-ไปที่ system setting


-เพิ่มหัตถการทันตกรรม ให้ครบ 8 ซี่
16=238703A,
17=238703B,
26=238703C,
27=238703D,
36=238703E,
37=238703F,
46=238703G,
47=238703H,


-การบันทึกในหน้าบริการ บันทึกเฉพาะแท็บทันตกรรม (ค่าบริการ ,icd10 , icd9 จะเพิ่มเองตามที่ใส่ไว้) ส่วนการวินิจฉัยไม่ต้องใส่ เมื่อบันทึกโปรแกรมจะเพิ่มให้เอง
Attachments:
Last edit: 1 year 7 months ago by wittaya.

Please Log in to join the conversation.

Moderators: neo
Time to create page: 0.511 seconds