เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

เปลี่ยนรหัส LABTEST ของแลป FPG หรือ FBS

  • wittaya
  • wittaya's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
More
1 year 3 months ago #56 by wittaya
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึ่เงป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทีเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ได้มีการทบทวนและปรับรายละเอียดตัวชี้วัด ปีจำปีงบประมาณ 2563labtest ของการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง(FPG)หรือ Fasting blood sugar (FBS) ที่จะส่งออกกับแฟ้ม LABFU เปลี่ยน
เป็นรหัส 0531002

สามารถตรวจสอบรหัสที่บันทึกไว้ตรงกับที่กองโรคไม่ติดต่อแจ้งหรือไม่ (สำหรับตาราง lab_items นี้ ใช้ชื่อแลปคือ FBS)
copy คำสั่งด้านล่างไปรันใน navicate

SELECT
lab_items.lab_items_name,
lab_items.provis_labcode
FROM lab_items
WHERE lab_items.lab_items_name like "%fbs%"

หากรหัสไม่ตรวจต้องอัพเดท รหัสโดยใช้คำสั่งดังนี้
copy คำสั่งด้านล่างไปรันใน navicate

UPDATE lab_items SET lab_items.provis_labcode='0531002'
WHERE lab_items.lab_items_name like "%fbs%"
Attachments:

Please Log in to join the conversation.

Moderators: neo
Time to create page: 0.360 seconds