เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

กลุ่มงานศูนย์คอมพิaวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ปรับปรุงระบบการใช้ไวไฟ ตามมาตรฐานการรักษา

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สำหรับผู้รับบริการ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

เพื่อให้ลงข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล ,เลขรหัสประชาชน และเบอร์โทรศัพท์)

ในการขอรับ ยูสเซอร์(user) และรหัสผ่าน(password)

bmnhos free wifi

วิธีใช้งาน

สำหรับมือถือ

1. ให้ตัดการเชื่อมต่อไวไฟ ของโทรศัพท์มือถือ
2. เชื่อมต่อไวไฟของโทรศัพท์มือถือใหม่ เลือก hotspot คือ bmn_free_wifi

bmn free wifi mobile0

3. จะมีหน้าใช้งานอินเทอเนท(web brower) เพื่อให้ใส่ ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password) หากไม่มีหน้าใช้งานอินเทอเนทขึ้นมาอัตโนมัติให้ เปิด web brower ที่มีในเครื่องแล้วพิมพ์เลขรหัส 192.168.100.1 ในช่อง url

bmn free wifi mobile2
4. ใส่ชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับมา

bmn free wifi mobile3

5. เข้าใช้งานได้

 สำหรับโน้ตบุ๊ค

1. ให้ตัดการเชื่อมต่อไวไฟ ของโน้ตบุ๊ค
2. เชื่อมต่อไวไฟของโน้ตบุ๊คใหม่ เลือก hotspot คือ bmn_free_wifi

bmn free wifi notebook1

3. เปิด web brower เช่น Internet explorer หรือ Google Chrome หรือ Firefox หรือ Safari จะมีหน้าการเข้าใช้งาน เพื่อให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน (หากหน้าเวปไซต์สำหรับเข้าล๊อกอินไม่แสดงขึ้นมาให้กดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ด หรือพิมพ์ตัวเลขรหัส 192.168.1000.1 บน url แล้วกดปุ่ม enter )


bmn free wifi notebook0 

4. ชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับ

bmn free wifi notebook2

5. จะแจ้งว่าล๊อกอิน (Login success) สำเร็จ และแสดงชื่อผู้ใช้งานหลังประโยคยินดีต้อนรับ

bmn free wifi notebook3

6. เข้าใช้งานได้