เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS )ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส

(Middle East Respiratory Syndrome : MERS )ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

*********************

1.สถานการณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

1.พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชาย อายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง

2.มีรายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 40 คนติดตามได้ทั้งหมด อยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับ 26 คน ทุกคนสบายดี      

3.สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,632 ราย เสียชีวิต 587 ราย ใน 26 ประเทศ

4.ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. สธ. เผยอาการผู้ป่วยโรคเมอร์ส ดีขึ้น ไม่มีไข้ หายใจเหนื่อยยังให้ออกซิเจน เฝ้าระวังอาการใกล้ชิดในห้องแยกโรค แนะประชาชน สวมหน้ากากอนามัย เมื่อมีอาการไอ จาม

          นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาการของผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สชายชาวโอมานอายุ 71ปี ที่รับไว้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ในวันนี้ผู้ป่วยไม่มีไข้  หายใจเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจน พูดคุยได้ ลุกเดินได้ รับประทานอาหารได้  โดยรวมผู้ป่วยอาการดีขึ้นเล็กน้อย ต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในห้องแยกโรคต่อ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส  40 คนแล้ว ยังอยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับสังเกตอาการ 26 คน ประกอบด้วย ญาติผู้ป่วย 1 คน  แท็กซี่ 2 คน  ผู้สัมผัสที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน 11 คน  ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน 8 คนเป็นชาวไทย 3 คนและชาวต่างชาติ 5 คน ทุกคนสบายดี

           ทั้งนี้  ได้เน้นย้ำความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังโรค การรักษา ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและคลินิก การคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่พบโรค ซึ่งมีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกวัน  ความพร้อมของการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทุกจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

          ในส่วนของประชาชน ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาว บางพื้นที่มีฝนตก ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ และร่วมรับผิดชอบสังคมด้วยการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค เมื่อไอ จาม   สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด  เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่โรคระบาดใน 14 วัน ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

  3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน1422 ปรึกษาประชาชนเรื่อง โรคเมอร์ส

ในรอบ 24 ชั่วโมงวันที่  1 กุมภาพันธ์  2559 มีผู้โทรสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรครวม70 สาย ประเด็น โรคเมอร์ส ประชาชนสอบถามเจ้าหน้าที่ 13 สาย ได้แก่ การดำเนินการของโรงพยาบาลเมื่อพบผู้ป่วยอาการต้องสงสัยติดเชื้อโรคเมอร์ส ความรู้เรื่องโรค จำนวนผู้ป่วยและอาการของผู้ป่วยโรคเมอร์ส

4. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคเมอร์ส

1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม

2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่

3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส

   *************************** 2 กุมภาพันธ์ 2559

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ  
[กุมภาพันธ์ อังคาร 2,พ.ศ 2559 11:53:48]