เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

สธ.ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ 3,025 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่


           กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่  3,025 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนสุขภาพดี 

          วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) ที่ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 3,025 คน แบ่งเป็นแพทย์ 2,150 คน ทันตแพทย์ 523 คนและเภสัชกร 352คน เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้ ความเข้าใจภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

          ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรแพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่งถึงในทุกพื้นที่ ตามนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนมีหมอประจำครอบครัว และทีมสหวิชาชีพดูแลใกล้ชิด เสมือนญาติ รับบริการใกล้บ้านที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตั้งเป้าให้ในปี 2570 ประเทศไทยมีแพทย์ให้การบริการต่อประชากร 1 ต่อ 1,200คน ทันตแพทย์1ต่อ 3,700 และเภสัชกร 1 ต่อ 4,000 คน ขณะนี้ มีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 ต่อ 1,800 คน ทันตแพทย์ 1 ต่อ 3,846 คน และเภสัชกร 1 ต่อ 7,962 คน

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรเลือกจังหวัดที่จะไปปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน โดยแพทย์ ทันตแพทย์ใช้ทุน 3 ปี ส่วนเภสัชกรใช้ทุนเป็นเวลา 2 ปี แพทย์จบใหม่ทุกคนในปีแรกจะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปเป็นเวลา 9 เดือน เพื่อฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติม สร้างความชำนาญและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย หลังจากนั้นจะต้องลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจนครบ 3 ปี   

          “ขอให้บุคลากรสาธารณสุขภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ไปดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถให้เต็มที่ อุทิศตนทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของผู้ร่วมงาน และทำงานอย่างมีความสุข โดยยึดประชาชนเป็นหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขยินดีให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง” ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าว

  *******************************  15 พฤษภาคม 2562


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 78 view
 วันที่ประกาศข่าว : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:27 น.