เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

กรมการแพทย์แนะแนวทางการดูแลผู้สูงวัยให้ห่างไกลโควิด 19


 

          กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ แนะผู้สูงอายุยึดหลักแนวทางอาหาร ออกกำลังกาย  อารมณ์ เอนกายพักผ่อน ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน ลดความเสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด 19

                                      

          นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศระลอกใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุจึงเป็นคนกลุ่มหนึ่งในครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด 19 แม้ไม่ได้ออกไปสถานที่เสี่ยง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง และปลอดภัยจากเชื้อดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานโรคค่อนข้างต่ำ ทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าวัยอื่น ๆ  ผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักจะออกไปมีปฏิสัมพันธ์นอกบ้าน กลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อค่อนข้างสูง 2.กลุ่มติดบ้าน จะมีความปลอดภัย แต่จะต้องระวังว่าคนในครอบครัวจะนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาติดผู้สูงอายุได้ 3.กลุ่มติดเตียง  ซึ่งมีทั้งที่อยู่บ้าน และอยู่ในสถานพยาบาล หากจ้างผู้ดูแลจากภายนอกจะต้อง มีการวัดไข้ ล้างมือ ฟอกสบู่ให้เรียบร้อยใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าบ้าน  ส่วนกลุ่มติดเตียงที่อยู่ในสถานดูแลของภาครัฐและเอกชน จะต้องเน้นการคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยม และต้องล้างมือก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุควรสังเกตว่าผู้สูงอายุผิดปกติ เช่น  หายใจเร็ว หอบ อ่อนเพลีย เบื่ออาหารหรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้ ซึมสับสนเฉียบพลัน ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว หากพบอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ โดยสามารถโทรปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นประจำ หรือสายด่วนของกรมการแพทย์ 1668 และ สายด่วน 1669 เพื่อขอรับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

          นายแพทย์สกานต์  บุนนาค  ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนะให้ยึดหลัก ดังนี้  1. อาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก 2. ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุ 3. อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้ใจหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร.1323  4. เอนกายพักผ่อน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน  5. ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ก่อนจับหน้ากากอนามัยหรือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อที่ติดมากับมือของผู้สูงอายุ หากปฏิบัติได้ตามหลักดังกล่าวก็จะทำให้ผู้สูงอายุห่างไกลโควิด 19

****************************************************

#กรมการแพทย์ #สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ #โควิด19 #ผู้สูงอายุ  

ขอขอบคุณ  

1 พฤษภาคม 2564


 
 จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์  เปิดดู 76 view
 วันที่ประกาศข่าว : 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:49 น.