เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

กรม สบส. ปลุกกระแส ชวนเยาวชน และประชาชนส่งคลิปวิดีโอ “ชวนครอบครัวทั่วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน”


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เชิญชวนยุว อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมส่งคลิปวิดีโอสุขบัญญัติ มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชวนคนในครอบครัวไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ 28 พฤษภาคม 2564 โดยเน้นให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ที่เป็นแกนนำสุขภาพ  และกลุ่มที่มีการยกระดับเป็น ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) รวมถึงเครือข่ายและเด็กเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งมีบทบาทเป็นแกนนำชี้แจง ชักชวน ช่วยเหลือในการเชิญชวนครอบครัว ฉีดวัคซีน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา จึงจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสุขบัญญัติแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด ยุว อสม. ชวนครอบครัวทั่วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 10 มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้เกิดกระแสรณรงค์ในเรื่องการไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีเรื่องราวบทเพลง ทำนอง และท่าทางประกอบเพลงอย่างสร้างสรรค์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ชักชวน ช่วยเหลือ ทำความเข้าใจเรื่องประโยชน์การฉีดวัคซีนโควิด 19 การลงทะเบียนการไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับสมาชิกในครอบครัว และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อส่วนรวม และชุมชนได้

ด้านนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า        การประกวดคลิปวิดีโอสุขบัญญัติแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด ยุว อสม. ชวนครอบครัวทั่วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการส่งผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 รางวัลคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ จำนวน 4 รางวัล ประเภทที่ 2 รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จำนวน 3 รางวัล รวมเงินสดมูลค่ารวมกว่า 38,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยทีมที่เข้าร่วมส่งผลงานทุกทีม จะได้รับใบเกียรติบัตร จากผู้จัดการประกวด ขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้ (1) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hed.go.th หรือเฟซบุ๊กกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบผลงาน โดยส่งมาทาง     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เปิดโหวตวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2564 และประกาศผลการประกวดในวันที่               28 มิถุนายน 2564

           ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก “กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสื่อสารสุขภาพ กองสุขศึกษา หมายเลขโทรศัพท์              02-1937000 ต่อ 18611 ในวันและเวลาราชการ

***********  10 มิถุนายน 2564


 
 จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เปิดดู 14 view
 วันที่ประกาศข่าว : 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10:01 น.