เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 ว3543

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

(DOWNLOAD เอกสาร)