เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
  กรมบัญชีกลางยืนยันให้เบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเมื่อแพทย์ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ (ฉบับที่ 9)  
 

กรมบัญชีกลางยืนยัน แนวทางปฏิบัติการเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่ได้สั่งห้ามแพทย์จ่ายยา หรือ     สั่งห้ามเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแต่อย่างใด  ถ้าจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ ก็ใช้ได้

อ่านรายละเอียดของข่าว  กรุณาคลิ๊กที่ไฟล์แนบ