เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
  กรมบัญชีกลางทำ MOU กับ สปสช. บูรณาการระบบข้อมูล เคลียริ่งเฮาส์ (ฉบับที่ 7)  
  กรมบัญชีกลางร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามบันทึกข้อตกลง ให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับข้าราชการกว่า 5 ล้านคน เริ่ม 1 ตุลาคม 2556 นี้ ย้ำชัดสิทธิประโยชน์ข้าราชการยังคงเดิม  พร้อมเผยผลเบิกค่ารักษา แล้ว 2.22 หมื่นล้านบาท

อ่านรายละเอียดของข่าว  กรุณาคลิ๊กที่ไฟล์แนบ