เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม
โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนาน 13,236 ครั้ง/ปี


ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดยรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่  30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 3  พฤษภาคม 2562


(DOWNLOAD)