เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

 

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยเปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่  19  กรกฎาคม  2562
(DOWNLOAD)