เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(DOWNLOAD)