เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลบางมูลนาก

ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 12 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,506 ตารางเมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2563

(DOWNLOAD)