เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ชนิดความเร็วสูง (Multislice Spiral CT Scan)

สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน

โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยรับฟังคำวิจารณ์

ตั้งแต่วันที่  21  เมษายน 2563 ถึงวันที่  24  เมษายน   2563

(DOWNLOAD)