เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส

พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางมูลนาก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  13  พฤษภาคม   2563


(DOWNLOAD)