เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส

พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่  26 พฤษภาคม   2563

และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น

 

(DOWNLOAD)