เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

(DOWNLOAD เอกสาร)

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/information