เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

เดือน ตุลาคม 2563

 

( DOWNLOAD เอกสาร )

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/information/64-2017-01-05-07-29-13