เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563


 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศบาห์เรนและเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 7 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,066 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.42 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 56 ราย หรือร้อยละ 1.76 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,180 ราย

          นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย ขณะนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่คือคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และอยู่ในระบบเฝ้าระวังในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ ซึ่งความสำเร็จของการควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทยคือ ความร่วมมือของประชาชนที่ดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น การสวมหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำงานจากบ้าน ลดการพบปะสังสรรค์ หรืออยู่ในพื้นที่หนาแน่น แออัด และล้างมือบ่อยๆ

           จากข้อมูลของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 103,234 ราย เสียชีวิต 3 ราย และในช่วงเดียวกันของปี 2562 พบผู้ป่วยสะสม 194,598 ราย เสียชีวิต 15 ราย ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบพบจำนวน 102,476 ราย เสียชีวิต 70 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 พบผู้ป่วย 124,906 ราย เสียชีวิต 98 ราย แสดงให้เห็นว่ามาตรการป้องกันโควิด 19 มีประโยชน์ทำให้ปัญหาสุขภาพ และโรคระบบทางเดินหายใจลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงที่อาจกลับมาพบ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้อีก เนื่องจากประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้น ขอให้ประชาชนอย่าประมาท “การ์ดอย่าตก” ต้องเข้มงวดการป้องกันตัวเอง ทำให้เป็นนิสัย ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดการระบาดระลอก 2 ในประเทศ

  *********************************  3 กรกฎาคม 2563

********************************* 

 

 

 


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 167 view
 วันที่ประกาศข่าว : 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:08 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563


 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

 

          วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ คัดกรองที่ด่านสุวรรณภูมิ และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (อินโดนีเซีย 4 ราย, แอฟริกาใต้ 1 ราย, ซูดาน 1 ราย) ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,059 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 93.23 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 62 ราย หรือร้อยละ 1.95 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,179 ราย

          ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 6 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จำแนกเป็น

          - จากอินโดนีเซีย 4 ราย ทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุ 21, 37, 43, 62 ปี ถึงไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวที่สถานที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี เก็บตัวอย่างส่งตรวจวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

          - จากแอฟริกาใต้ 1 ราย เพศชาย อายุ 20 ปี ถึงไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2563 มีอาการ ไอ คัดกรอง ณ ด่านสุวรรณภูมิ เข้าข่าย PUI ส่งตัวเฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ผลพบเชื้อในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

          - จากซูดาน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี เดินทางถึงไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวที่สถานที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี เก็บตัวอย่างส่งตรวจวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ 

          สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 20-39 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเมื่อป่วยมักจะไม่แสดงอาการ และต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน พบเจอกับคนจำนวนมาก ผนวกกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการในระยะที่  5 ให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสที่จะติดเชื้อได้ สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่าช่วงอายุดังกล่าวติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด การที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการป่วยนับเป็นความเสี่ยงสำคัญซึ่งอาจเป็นผู้นำเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดได้ ดังนั้นขอให้อย่าประมาท ระมัดระวังและป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกไปเรียน ทำงาน หรือทำกิจกรรมนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง งดการเอามือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก พกแอลกอฮอล์เจลและล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด มีคนรวมกันจำนวนมาก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนส่วนตัว รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนใกล้ชิด

****************************** 2 กรกฎาคม 2563

 

*******************************************

 


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 142 view
 วันที่ประกาศข่าว : 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:58 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563


 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

          วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกาตาร์และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,056 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.37 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 57 ราย หรือร้อยละ 1.8 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,171 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ทั้ง 2 รายเป็นเพศชายอายุ 27 และ 28 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ใน จังหวัดชลบุรี ทั้ง 2 รายไม่มีอาการป่วย พบเชื้อจากการตรวจในครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563

          รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 5 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ในกลุ่มธุรกิจบริการสีแดง เช่น สถานบันเทิง, ผับ, บาร์, อาบ อบ นวด, ร้านเกมส์, คาราโอเกะ ซึ่งเป็นกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ที่อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ได้ ขอให้ทุกคนปรับตัว ใช้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ เพื่อง่ายต่อการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังกักกันโรคได้อย่างรวดเร็ว

          นอกจากนี้ สถานศึกษาทุกแห่งได้เปิดทำการเรียนการสอนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยต้องดำเนินการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานศึกษาตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่ การคัดกรองอาการโรคระบบทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความแออัด ไม่เกิน 20-25 คนต่อห้อง ส่วน พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทสำคัญที่ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้บุตรหลาน เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หลังเลิกเรียนควรรีบกลับบ้านอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที หากเด็กป่วย มีไข้ ไอ จามต้องให้หยุดเรียนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น รวมถึงให้ผู้ปกครองเข้าใช้แพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID ในการประเมินมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของเด็ก หากทุกคนไม่ประมาท และร่วมมือกันจะช่วยลดโอกาสการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง

  ****************************** 30 มิถุนายน 2563

 


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 450 view
 วันที่ประกาศข่าว : 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14:09 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศคูเวตได้รับการคัดกรองที่ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,059 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.41 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 56 ราย หรือร้อยละ 1.76 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,173 ราย

          ข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการในสถานที่รัฐจัดให้ ของกรมควบคุมโรค ถึงปัจจุบัน มีผู้ที่เข้ารับการกักตัวสะสม 49,458 ราย พบผู้ติดเชื้อ 236 ราย โดยประเทศต้นทางที่พบอัตราผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด คือ คูเวต มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ 293 ราย พบติดเชื้อ 36 ราย (ร้อยละ 12.29) รองลงมาซาอุดิอาระเบีย มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ 274 ราย พบติดเชื้อ 28 ราย (ร้อยละ 10.22) ปากีสถาน มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ 196 ราย พบติดเชื้อ 13 ราย (ร้อยละ 6.63) อินโดนีเซียมีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ 1,092 รายพบติดเชื้อ 65 ราย (ร้อยละ 5.95)

           วันนี้เป็นวันแรกที่มาตรการผ่อนคลายในระยะ 5 มีผลบังคับใช้ ในกลุ่มธุรกิจประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ โรงเหล้า ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งในหลายประเทศได้กลับมาพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้งจากสถานที่เหล่านี้ ขอให้เจ้าของกิจการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ เช่น การจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง จัดจุดคัดกรองอายุ/อุณหภูมิ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีผู้สัมผัสร่วมบ่อย ๆ อาทิ ไมโครโฟน ห้องน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 24.00 น. และพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลา ส่วนผู้ใช้บริการขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเอง นั่ง/ยืน รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน ไม่ใช้ช้อน จาน แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น รวมถึงต้องลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

  *********************************  1 กรกฎาคม 2563

*******************************************

 


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 325 view
 วันที่ประกาศข่าว : 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:43 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563


 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (อินเดีย 6 ราย, สหรัฐอเมริกา 1 ราย) ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,053 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.34 ของผู้ป่วยทั้งหมด   มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 58 ราย หรือร้อยละ 1.83 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,169 ราย

          จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ขณะนี้ยังคงเป็นคนไทยจากต่างประเทศ ได้ทยอยเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง โดยทุกคนจะต้องเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่รัฐบาลจัดไว้ ทั้งการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อาการระบบทางเดินหายใจ การจัดที่พักเฝ้าระวังกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่าป่วยจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย โดยในวันนี้จะมีคนไทยที่เดินทางกลับเข้าประเทศอีกจำนวน 491 ราย โดยมาจากประเทศคูเวต เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ทำให้ขณะนี้มีผู้ที่เข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการในสถานที่รัฐจัดให้สะสม 48,332 ราย พบผู้ติดเชื้อ 232 ราย

          สำหรับข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของประเทศไทย ด้วยวิธีการ RT-PCR จำนวน 200 ห้องปฏิบัติการ ของกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค โรงเรียนแพทย์ และเอกชน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีการตรวจหาเชื้อแล้วจำนวน 603,657 ตัวอย่าง และยังคงตรวจหาเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

          ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ สถานศึกษาทุกแห่งจะเปิดทำการเรียนการสอนพร้อมกันทั่วประเทศ มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ เกิดความแออัดมากขึ้น การเว้นระยะห่างเป็นไปได้ยาก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยกันในระยะประชิดขณะอยู่ในรถ/เรือโดยสาร ที่สำคัญคือป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และควรมีสำรองไว้เพื่อเปลี่ยนระหว่างวัน หากสวมเฟซชิลด์ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าร่วมด้วย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หรือถ้ามีโอกาสให้ล้างด้วยน้ำและสบู่ เลี่ยงการเอามือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูกปาก และหมั่นสังเกตอาการป่วยของตนเองอยู่เสมอ หากป่วยต้องหยุดงาน/หยุดเรียน อยู่บ้านรักษาตัวให้หายเพื่อป้องกันการนำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้อื่น

 **********************************   29 มิถุนายน 2563

************************************

 


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 388 view
 วันที่ประกาศข่าว : 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15:53 น.