เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563


       

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

         สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 84 ราย หรือร้อยละ 2.77 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 9 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,897 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.39 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,037 ราย

      สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย จำแนกเป็น

  1.  เป็นผู้เดินทางไปในสถานที่ชุมชน พบที่กรุงเทพมหานคร 2 ราย
  2. เดินทางกลับมาจากประเทศฟิลิปปินส์และเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่ที่รัฐจัดให้ 1 ราย

         ขณะนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 10 รายต่อเนื่องกว่า 2 สัปดาห์ ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 รายที่มีประวัติเดินทางไปในสถานที่ชุมชน แสดงให้เห็นว่าการออกนอกบ้าน การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ที่มีคนรวมกันหรือเข้าใช้บริการจำนวนมาก ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 ได้ ประกอบกับขณะนี้รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 2 อนุญาตเปิดกิจการ และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสีเขียวให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง อาทิ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย ร้านตัดผม เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากอาจเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน

         ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับระบบบริการทางการแพทย์แบบวิถีใหม่ (New Normal of medical Service) นำเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างแพทย์และคนไข้ได้พูดคุยปรึกษากัน (Tele –medicine) รวมถึงระบบการจัดส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการ ลดการเดินทางลดความแออัดในการมารับบริการในโรงพยาบาล

         อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำความสำเร็จในการลดความเสี่ยงการเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ประชาชนทุกคนมีความสำคัญ หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้รักษาการ์ดป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง พกแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เมื่อเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ให้ลงทะเบียน เข้า-ออก ในแพลตฟอร์มไทยชนะที่รัฐบาลจัดทำขึ้น เพราะหากป่วยจะง่ายต่อการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโรคได้รวดเร็ว และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ที่เข้ารับบริการอย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองไข้ การเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับคนในครอบครัว และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

   ****************************** 21 พฤษภาคม 2563

*********************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 292 view
 วันที่ประกาศข่าว : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:41 น.