เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 13 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,910 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.82 ของผู้ป่วยทั้งหมด เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 71 ราย หรือร้อยละ 2.34 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,037 ราย

          กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการออกค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active case finding) เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19 แม้ในบางพื้นที่อาจไม่พบผู้ติดเชื้อจากการลงพื้นที่ค้นหาก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่นั้น ๆ จะไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชน เพราะบางรายอาจไม่แสดงอาการป่วยหรือมีอาการน้อย ทำให้ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ จึงมีโอกาสแพร่เชื้อในชุมชนได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนทุกคนต้องไม่ประมาท ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่แออัด มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก หรือพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ

          ในส่วนคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ รัฐบาลได้มีมาตรการรองรับจัดสถานที่ทั้งของรัฐและเอกชน สำหรับการกักตัวผู้เดินทางเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค รวมถึงสกัดกั้นการนำเชื้อจากต่างประเทศมาแพร่ให้กับคนในประเทศ ขณะนี้มีโรงแรมที่พักจำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ จัดเป็นสถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine)

         สำหรับมาตรการของกรมควบคุมโรคใน State Quarantine ได้กำหนดให้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้เข้าพัก จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเก็บในวันที่ 3-5 หลังจากเข้าพัก เพื่อสามารถค้นหาผู้ติดเชื้อได้โดยเร็ว หากพบผู้ติดเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป และครั้งที่ 2 จะทำการตรวจในระหว่างวันที่ 11-13 หลังจากที่เข้าพัก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่เข้ารับการกักตัวปลอดเชื้อจริง พร้อมให้กลับบ้านเมื่อครบกำหนด 14 วัน และไม่นำเชื้อไปแพร่สู่คน
ในครอบครัวหรือชุมชน 

          ในวันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) จะมีเที่ยวบินรับคนไทยกลับจากประเทศตูนีเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี รวม 264 คน ซึ่งทุกคนจะเข้ารับกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 14 วัน

          สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 มีสถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine) รวม 10 แห่ง โดยในวันนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ได้ทำการ Swab เก็บสิ่งส่งตรวจ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2563 จำนวน 42 คน ซึ่งเป็นวันที่ 11 ของการเข้ารับการกักตัว หากไม่พบเชื้อจะอนุญาตให้กลับภูมิลำเนาได้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

****************************** 22 พฤษภาคม 2563

*******************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 57 view
 วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:31 น.