เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ทุกรายเป็นผู้เดินทาง จากต่างประเทศ เข้าเกณฑ์ PUI 1 ราย และเข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด 2 ราย มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,724 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.03 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 94 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.42 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 60 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,878 ราย

          โดยรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นชาวต่างชาติ 3 ราย

  • 1 ราย พบจากการคัดกรองที่ด่านท่าเรือ เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (PUI) เป็นชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 20 ปี อาชีพลูกเรือบรรทุกสินค้า เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์ เข้ารับการเฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
  • 2 ราย เข้ารับการกักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ทั้งหมดเป็นชาย สัญชาติอังกฤษ อายุ 51 และ 73 ปี เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร และต่อเครื่องบินที่เมืองดูไบ ตรวจพบเชื้อ ไม่แสดงอาการ เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเอกชน โดยค่าใช้จ่ายคิดจากประกันโควิด19 ที่ผู้เข้ารับการกักตัวทำไว้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

              นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งภาครัฐได้มีมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังที่รัดกุม ทั้งในด่านควบคุมโรคท่าอากาศยาน ด่านท่าเรือ และด่านทางบก เพื่อป้องกันนำเชื้อมาแพร่  สู่คนในประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแล้ว 152,037 ราย ตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 919 ราย นอกจากนี้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ยังคงเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ 10 จังหวัด ชายแดนเมียนมา ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากยังคงมีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีช่องทางธรรมชาติที่อาจเกิดการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายได้ ได้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุกตามในพื้นที่แนวชายแดน หากพบผู้ติดเชื้อจะได้นำส่งรักษาตามระบบอย่างทันท่วงที ป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างในชุมชน

            นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขยังขอความร่วมมือให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองต่อไป เช่น การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างเท่าที่จำเป็น    ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ผ่าน “ไทยชนะ”ทุกครั้ง เพราะเมื่อหากพบผู้ติดเชื้อ จะง่ายต่อการติดตามผู้สัมผัสเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังอาการต่อไป

 *************************************   17 พฤศจิกายน 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 343 view
 วันที่ประกาศข่าว : 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:12 น.