เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

สาธิต รวมพลัง “ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1” สร้างจุดเปลี่ยนด้านสุขภาพคนไทยทั้งประเทศ


       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง “ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1” เริ่มต้นที่บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ขอ 60 วัน 60 กิโลเมตร สร้างจุดเปลี่ยนทางสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ

          วันนี้ (22 มกราคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1 โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน

       ดร.สาธิต กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง สะสมระยะทาง (virtual run) ก้าวท้าใจ 60 วัน 60 กิโลเมตร เป็นก้าวแรกในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่ขับเคลื่อนและผลักดันการออกกำลังกายในระดับชาติ โดยกิจกรรม เดิน –วิ่ง ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1 ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นการก้าวผ่านข้อจำกัดการออกกำลังกาย เน้นให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 400,000 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,050,000 คน เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) และชักชวนประชาชนร่วมกันออกกำลังกาย โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การออกกำลังกายมีความน่าสนใจ ผ่าน Line แอปพลิเคชั่น เพียงเพิ่มเพื่อน @thnvr ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่งระบบจะทำการบันทึกและประมวลผลการออกกำลังกาย ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) และให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล จะขยายผลสู่ประชาชนทั่วประเทศในระยะต่อไป

       “ผมเชื่อมั่นว่า การก้าวท้าใจของคนไทยในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ ครั้งใหญ่ ของประเทศ ขอเชิญให้ทุกคนมาร่วมกัน ก้าว...ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ท้า...ให้คนไทย บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมแก้ปัญหา NCDs ไปด้วยกัน และขอใช้ใจ...ในการเริ่มออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง” ดร.สาธิต กล่าว

        ด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวว่า ภายในงานเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจ ซีซั่น 1 ประกอบด้วยกิจกรรม Virtual Run ออกกำลังกายคีตะมวยไทย และการเปิดตัว Application Virtual Run ซึ่งผู้ที่สนใจ  เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเดิน –วิ่ง สะสมระยะทาง (Virtual Run) ก้าวท้าใจ 60 วัน 60 กิโลเมตร สามารถลงทะเบียนผ่าน Line แอปพลิเคชั่น โดยการเพิ่มเพื่อน @thnvr ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2563 เริ่มนับสะสมระยะจริง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 (60 วัน) ประกาศผลและมอบรางวัลประเภท อสม.
ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 และประเภท บุคคล ในเดือนเมษายน 2563

 ***********************************   22 มกราคม 2563

********************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 139 view
 วันที่ประกาศข่าว : 22 มกราคม 2563 เวลา 17:50 น.