เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

อสม. เคาะประตูบ้าน ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 กว่า 1 ล้านหลังคาเรือน


          กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้ความรู้ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน ส่ง อสม. เคาะประตูบ้านกว่า 1 ล้าน 6 แสน หลังคาเรือน

          วันนี้ (20 มีนาคม 2563) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการประชุมวิชาการ อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโรคโควิด-19 เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน พร้อมมอบรางวัลการประกวดจัดทำหน้ากากผ้าของ อสม. ในระดับจังหวัด

          นายอนุทินกล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมวิชาการ อสม. เคาะประตูบ้านต้านโรคโควิด-19 โดยเชิญประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกจังหวัดมาร่วมประชุมที่ส่วนกลาง จัดที่นั่งระยะห่างกัน และให้อสม.ทั่วประเทศ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่ม ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) งดการทำกิจกรรมทางสังคม ขณะเดียวกันให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชน ออกเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ คำแนะนำประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1 ล้าน 6 แสนหลังคาเรือน รวมทั้งติดตามสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคต่อเนื่อง

          ด้านดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อสม.ที่มีจำนวนกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็นกำลังหลักในการดูแลคนในชุมชน ได้ออกไปเคาะประตูบ้านให้ความรู้แก่ประชาชนและติดตามกลุ่มเสี่ยง สอนทำหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับไว้ใช้ในครัวเรือน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยได้เริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยก่อนออกปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง จัดหาหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับอสม.ทุกคน

          ด้านนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า วันอสม.ในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ การสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า และทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ พร้อมมอบรางวัลประกวดจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ประเภทชมรม อสม. ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ ปัตตานี และกระบี่ รับเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท 

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distance ถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ที่เข้าประชุมได้มีการจัดแบ่งห้องประชุม และจัดที่นั่งให้ห่างกันในระยะ 2 เมตร พร้อมจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้หน้าห้องประชุมทุกห้อง นอกจากนี้ ผู้ร่วมประชุมทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิจากกล้องถ่ายภาพความร้อนก่อนเข้างาน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

  **************************** 20 มีนาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 578 view
 วันที่ประกาศข่าว : 20 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น.