เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

แผนรับอุบัติภัยหมู่

 ณ  จุดเกิดเหตุเป็นการจัดระบบการช่วยเหลือจุดเกิดเหตุโดยมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นตํารวจอาสาสมัครดับเพลิงเป็นต้นมาร่วมกันช่วยเหลือขนย้ายลําเลียงส่ง 4 โรงพยาบาลที่เหมาะสมซึ่งแผนใหญ่นั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ     หลักการช่วยเหลือจุดเกิดเหตุ (ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตํารวจอาสาสมัครมูลนิธิมักจะเป็นผู้ช่วยเหลือก่อนเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์จะไปถึง)

1. การประเมินสถานการณ์และการรายงานเหตุการณ์ขอกําลังสนับสนุน

2. การควบคุมและจํากัดพื้นที่อันตรายรวมถึงการจัดการเส้นทางจราจร

3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังที่ปลอดภัยเพื่อจัดเป็นที่คัดแยกผู้เจ็บป่วย

4. แบ่งกลุ่มผู้เจ็บป่วย,ผู้บาดเจ็บ

5. การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาล

6. การลําเลียงส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม

7. การสื่อสาร

1.) การประเมินสถานการณ์เพื่อรายงานเหตุการณ์ - ตั้งสติอย่าตกใจ -เกิดเหตุอะไรที่ไหน -มีผู้บาดเจ็บประมาณเท่าไหร่ -ขอกําลังสนับสนุนถ้าเกินกําลัง -รายงานตามข้อเท็จจริงที่รู้ที่เห็นที่ฟัง

2.) การควบคุมและจํากัดพื้นที่อันตรายรวมถึงการจัดการเส้นทางจราจร.

3) เคลื่อนย้ายมายังที่ปลอดภัยเพื่อจัดเตรียมเป็นจุดคัดแยกผู้เจ็บป่วย

4) แบ่งกลุ่มผู้บาดเจ็บ (TRIAGE) การคัดแยกผู้บาดเจ็บมีหลายหลักการในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะการคัดแยกตามหลักการของSTART TRIAGE เท่านั้นเพราะเป็นวีธรที่ง่ายไม่ยุ่งยาก START (SMPLE TRIAGE AND RAPID TREATMENT) เน้นช่วยคนที่มีโอกาสรอดชีวิตให้มากที่สุดบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ในขณะนั้นแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

4.1 สีแดงอาการหนักต้องช่วยเหลือทันที

4.2 สีเหลืองอาการปานกลางรอได้ในระยะเวลาหนึ่ง

4.3 สีเขียวอาการเบาเดินได้และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

4.สีดําเสียชีวิตหรือไม่มีทางรอดเทคนิค START TRIAGE คือแยกคนเดินได้ออกไปติดเป็นสีเขียวส่วนคนที่เดินไม่ได้ให้ประเมินต่อตามลําดับแดงเหลืองหรือดํา

โดย

ธนัตรา  กองกุณะ

ภาวินี   ท้าวเงิน