เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

การบำบัดจิตใจด้วยซาร์เทีย

 

การทำจิตบำบัดด้วยวิธีซาร์เทียจะสนใจความเป็นคน เป้าหมายคือเป็นคนให้มากขึ้น และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้

โดยเชื่อว่า

1.ทุกคนมีพลังชีวิต-กำลังใจ

2.ทุกคนเป็นคนดี แม้ว่าความดีจะเท่าเมล็ดถั่ว

3.ทุกคนมีดี

            การวิเคราะห์ภูเขาน้ำแข็ง

1.สิ่งที่เรามองเห็นต่อหน้าคือพฤติกรรม

2.ใต้ลึกพฤติกรรมคือความรู้สึก อารมณ์ ซึ่งเกิดจากความคิด ความเชื่อ มุมมอง ทัศนคติ กฎ ประสบการณ์ในอดีต เป็นการรับรู้

3.ใต้ลึกจาการรับรู้คือการคาดหวัง ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และที่ผู้อื่นคาดหวังในตัวเรา

4.ใต้ลึกจากความคาดหวังคือความปรารถนาที่ดี (Yearning)ของเราและของอีกฝ่าย

5.ใต้ลึกจากความปรารถนาคือความเป็นตัวตนของเรา พลังชีวิตของเรา และถ้าเราเป็นฝ่ายให้ต้องให้อีกฝ่ายค้นหาตัวตนของตนเอง

สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เช่น ร้องไห้ เราเรียกว่า

1.ประสบการณ์(ภายใน)ตรง(Experiential)

2.Focus change เรามุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี

3.Positive directional ไปสู่ทิศทางที่ดี

4.Systemic อย่างเป็นระบบ การถามอาจจะวนไปมาแต่จะอยู่ในความมุ่งหวัง

5.Use of self โดยใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือสำคัญ

วิธีการรับมือกับปัญหา

1.สมยอม

2.กล่าวโทษ

3.เจ้าหลักการ

4.เฉไฉ