เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ     กรุงเทพมหานคร

  • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
  • หัวข้อที่ 1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

1. เพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. เพื่อคุมครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างถูกต้อง

ม:17 ม29: การให้ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบ ห้ามตัวแทนบริษัทให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่บุคลากรสาธารณสุข โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แบบ full paper

ม.19: ห้ามให้อุปกรณ์ สิ่งของ แก่หน่วยงานโดยไม่มีการส่งเสริมการตลาด

ม.20: ห้ามให้สิ่งของจูงใจแก่ บุคลากรเพื่อป้องกันการมี COI ผลประโยชน์ทับซ้อน

ม.22: ห้ามบริษัทสาธิตการให้อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในทุกที่

ม.27: ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์

ม.21: การสนับสนุนวิชาการ

ม.23: ห้ามการบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

  • ปัญหาที่พบบ่อยในการเลี่ยงลูกด้วยนมแม่

- ขาดความรู้

- ขาดการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน

- ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง

- ขาดการควบคุมแผนการตลาดของบริษัทนมผง

- ขาดการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนที่ทำงานนกบ้าน

- จำนวนวันลาคลอดบุตร 90 วัน

  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ผู้หญิงยุค 4.0

- เน้นให้ทราบประโยชน์นมแม่  ไม่ขัดต่อการทำงาน

- มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยใกล้มือ โดยต้องปรับตัว และใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น facebook  Line โดยมีช่องทางให้ความรู้วิชาการ ที่สามารถตอบคำถามได้

- เปิดช่องทางที่ช่วยให้คำปรึกษาแก้ปัญหาสำหรับคุณแม่

- ส่งเสริม media รณณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- ติดตามหลังคลอดอย่างต่อเนื่อง

- ช่วงหลังคลอด 3 วันต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ยาเพราะมีผลต่อการให้นมบุตรเนื่องจากช่องว่างระหว่างเซลล์ห่างทำให้ยาสามารถดูดซึมต่อเซลล์มากขึ้นทารกจึงอาจได้รับผลจากการใช้ยาของคุณแม่ 1ทารกยิ่งอายุครรภ์น้อย ยิ่งทนต่อยาได้น้อย มีน้ำในร่างกายมาก  โปรตีนในส้นเลือดดำอาจมียา free form มาก ไขมันในร่างกายน้อย(ซึ่งส่วนใหญ่ยาจะละลายในไขมัน) ยาจึงมีโอกาสเข้าสู่ไขมันในอวัยวะสำคัญได้มาก เช่น สมอง ตับ ไต

- Minimizing effect of Maternal medication

ควรเลือกยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับคุณแม่ มีผลเสียต่อทารกให้น้อยที่สุด แนะนำควรให้กินยาหลังลูกกินนมเสร็จ เป็นเวลาที่ปลอดภัยสุด

1. งดยาที่ออกฤทธิ์ยาวจะมีผลต่อทารกเนื่องจากต้องผ่านการทำลายที่ตับ

2. เลือกใช้ยาที่เข้าดูดซึมน้ำนมน้อยที่สุด

3. สังเกตอาการผิดปกติหลังคุณแม่ทานยาเช่น  การกินนมน้อยลง การนอน การขับถ่าย หงุดหงิด ผื่นขึ้น

  • แนวทางการให้ทารกป่วย ทารกคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่

- โดยมีเป้าหมายให้ครอบครัวเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ที่ควรจะได้

- มีรูปแบ/สัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

- บอกประโยชน์ที่ควรได้รับอย่างชัดเจนและควรมีบอกไว้ ติดบอร์ด ติดประกาศไว้

- ดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับคุณแม่และคุณลูกในความดูแลชองบุคลากรสาธารณสุข

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

การบีบน้ำนม .” การบีบเอาน้ำนมออก.”  นำน้ำนมออกจากเต้าเมื่อ คุณแม่ออกไปทำงาน ลูกป่วย

- แม่ไม่สุขสบายเต้านมคัดตึง

- ลูกไม่สามารถอมหัวนมและดูดนมแม่ได้ดี

- แม่ต้องการน้ำนมเพิ่ม

- สามี ญาติสามารถช่วยป้อนนมกับลูกได้

- การบีบด้วยมือ

บีบด้วยมือ

ขั้นตอนการบีบน้ำนมด้วยมือ

1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่

2. เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้เก็บน้ำนม เช่น ขวด ถุงเก็บน้ำนม

3. ทำจิตใจให้สบาย รู้สึกผ่อนคลาย

4. นวด คลึงเต้านมเบาๆ เป็นวงรอบๆลูบหน้าอกจากด้านบนลงมายังหัวนมเบาๆดึงหัวนมและคลึงเบาๆก่อนบีบน้ำนมเพื่อกระตุ้น let down reflex

5. ใช้นิ้วหัวแม่มือวางด้านบน นิ้วชี้และนิ้วกลางวางด้านล่างทาบมือเป็นรูปตัวซี ห่างจากโคนหัวนมประมาณ 2.5-3 ซ.ม ตำแหน่งที่วางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ นิ้วกลางต้องอยู่ตรงกันข้ามตามตำแหน่งของเข็มนาฬิกา 12 กดนิ้วเข้าหาตัวเอง ทำเป็นจังหวะเพื่อรีดน้ำนมออกจากกระเปาะ

6. เปลี่ยนตำแหน่งโดยใช้ตำแหน่งของเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจากหมายเลข 12

  • การเก็บรักษานมแม่

วิธีการเก็บ

ระยะเวลาที่เก็บ วัน/ ชั่วโมง

เก็บอุณหภูมิ > 25  ċ

1 ช.ม

เก็บอุณหภูมิ < 25  ċ(ในห้องแอร์)

4 ช.ม

กระติกน้ำแข็ง T< 1  ċ

4 ช.ม

ตู้เย็นช่องธรรมดา 2-4 ċ

2-5 วัน

ช่องแช่ของตู้เย็นแบบประตูเดียว T -10 ถึง -15 ċ

2 อาทิตย์

ช่องแช่ของตู้เย็นแบบประตูเดียว T -18 ถึง -20 ċ

3 เดือน

ตู้เย็นช่องแช่แข็งต่ำกว่า -20 ċ

6 เดือน

 

  • วิธีการนำน้ำนมแม่ที่แช่แข็งมาใช้

- นมแม่ที่แช่เย็น ที่ปั้มมานำกลับมาให้ลูกกินในวันรุ่งขึ้นสามารถแบ่งใส่ภาชนะให้ลูกกินได้โดยควรแช่ในช่องธรรมดา

- นมแม่ที่แช่แข็งให้นำมาอยู่ในช่องธรรมดารอละลายจนหมด

- ไม่ควรนมแม่มาอุ่นด้วยไมโครเวฟ หรือละลายในน้ำร้อน

- นมแม่ถ้ากินไม่หมดขวด   “ไม่ควรนำมาเก็บให้กินในมื้อต่อไป”