เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

รายงาน การประชุม “มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563”

(Thailand LA Forum 2020)

“คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม่” (Quality & Safety in New Normal Laboratory)

จัดโดย สภาเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

(DOWNLOAD เอกสาร)