เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

หลักการจัดรหัส ICD10

 

- จัดหมวดหมู่ตามตามลักษณะผู้ป่วย

รหัส O : หญิงตั้งครรภ์ , คลอดบุตร หรือ หลังคลอด

รหัส P : ทารกแรกเกิด

- จัดหมวดหมู่ตามตามสาเหตุ

รหัส A,B : โรคติดเชื้อ

รหัส C,D : เนื้องอก, มะเร็ง

รหัส Q : พิการแต่กำเนิด

รหัส S,T : การบาดเจ็บ

- จัดหมวดหมู่ตามอวัยวะหรือระบบที่เกิดโรค

รหัส D50-D89 : โรคเลือด

รหัส E : โรคต่อมไร้ท่อ

รหัส F : โรคจิต

รหัส G : โรคประสาท

รหัส H00-H59 : โรคตา

รหัส H60-H95 : โรคหู

รหัส I : โรคหัวใจ, หลอดเลือด

รหัส J : ระบบหายใจ

รหัส K :ระบบย่อยอาหาร

รหัส L : โรคผิวหนัง

รหัส M : กล้ามเนื้อ,กระดูก

รหัส N : ปัสสาวะ,สืบพันธ์

- รหัสสาเหตุภายนอกและการบริการสุขภาพ

รหัส V,W,X,Y :สาเหตุภายนอก

รหัส Z : บริการสุขภาพ

- โรคอื่นๆ ที่พบใหม่

รหัส U : รหัสเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

*U50-77 : รหัสแผนไทย

หมายเหตุ วินิจฉัยโรคไม่ได้ แต่ทราบอาหาร รหัส R

 

หลักเกณฑ์ในการให้รหัส

  1. Coder ให้รหัสจากคำวินิจฉัยที่แพทย์เขียนเท่านั้น
  2. Coder ต้องเลือกให้รหัสการวินิจฉัยที่ละเอียดที่สุด
  3. ถ้าแพทย์สรุปการวินิจฉัยไม่ละเอียด Coder สามารถใช้ข้อมูลบางอย่างของผู้ป่วยเช่น เพศ อายุ หรือข้อมูลที่แพทย์บันทึกไว้ในที่อื่น  เช่น ใน admission note, progress note, operative note รวมทั้งผลตรวจทางรังสี  และทางพยาธิวิทยาที่มีแพทย์ลงนามกำกับ  มาใช้ในการให้รหัสที่ละเอียดได้
  4. ถ้าสงสัยเกี่ยวกับการวินิจฉัย ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนให้รหัส
  5. ห้าม Coder แก้หรือเปลี่ยนคำวินิจฉัยของแพทย์โดยพลการ
  6. ห้าม Coder วินิจฉัยโรคเอง จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ