เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

แนวทางมาตรฐานการให้สรุป  และให้รหัสโรค 2017

สไลด์รวมทั้งหมด (DOWNLOAD เอกสาร)

 

แนวทางการสรุปและให้รหัสโรคติดเชื้อ

1     

2แนวทางการสรุปและให้รหัสโรคมะเร็ง

3

แนวทางการสรุปและให้รหัสโรคเบาหวาน
4
5

แนวทางการสรุปและให้รหัสโรคกลุ่ม Electrolyte  imbalance
6

 แนวทางการสรุปและให้รหัสโรคหัวใจ
7

แนวทางการสรุปและให้รหัสโรค pneumonia
8