เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 56 / 2563

เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร

(ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์) (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)

(DOWNLOAD เอกสาร)