เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

อบรมและฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะและขีดความสามมารถช่างเครื่องช่วยคนพิการ

ระดับ 1 ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน

 

 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560

 

          เนื่องจากคนพิการขาขาดระดับใต้เข่านั้นมีตอขาที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุที่ทำให้ต้องถูกตัดขา เช่น อุบัติเหตุ หรือจากโรคต่างๆ เป็นต้น จึงทำให้มีตอขาที่ซับซ้อนแตกต่างกันไป ซึ่งตอขาที่ซับซ้อนนี้ทำให้ยากต่อการทำเบ้าขาเทียม

          ประเภทเบ้าขาเทียมสำหรับต่อขาซับซ้อน

  1. Patellar tendon bearing

          การพิมพ์ลาย >>> กึ่งกลาง Patellar, popliteal fossa และใช้สายรัด เหมาะสำหรับคนพิการขาขาดที่มีตอขายาว และมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรง ไม่เหมาะกับคนพิการขาขาดที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และเบาหวาน

         

  1. Patellar tendon bearing - Supracondyle

          การพิมพ์ลาย >>> กึ่งกลาง Patellar, popliteal fossa ล็อค condyle เหมาะสำหรับคนพิการขาขาดที่มีตอขาสั้น ข้อเข่าเอียงไปด้านข้าง มีจุดกดเจ็บบริเวณปลายตอขา

 

  1. Patellar tendon bearing – Supracondyle Suprapatellar

          การพิมพ์ลาย >>> จุดล็อคอยู่เหนือ condyle และ patellar สูงกว่า popliteal fossa 1 เซนติเมตร เพื่อป้องกันเบ้าหลุดจากตอขา เหมาะสำหรับคนพิการขาขาดที่มีตอขาขนาดกลาง มีเอ็นฉีกขาด