เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

โรคสะเก็ดเงิน

 

       โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่ไม่ติดต่อและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน และไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด   ในทางแพทย์แผนไทยโรคสะเก็ดเงินหรือโรคเรื้อนกวางเป็นโรคผิวหนังที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อนทางแพทย์แผนไทยมี 7 ประการ คือบังเกิดแต่กองปถวีธาตุ บังเกิดแต่กองอาโปธาตุ บังเกิดแต่กองเตโชธาตุ บังเกิดแต่กองวาโยธาตุ  บังเกิดแต่ชาติสัมพันธ์ตระกูล(ความผิดปกติทางพันธุกรรม) บังเกิดด้วยสามัคคีรสได้หลับนอนระคนกัน  บังเกิดด้วยเป็นอุปปาติกะ ทั้งนี้การเกิดโรคเรื้อน ชนิดเรื้อนกวางในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า “ จะบังเกิดนั้น เกิดขึ้นตามข้อมือและกำด้นต้นคอ กระทำให้น้ำเหลืองลามออกไป ครั้งต้องยาก็แห้งเข้า บางทีก็หาย บางทีก็ไม่หายแต่ลำบาก สมมติว่าเป็นอสาทยะโรค” หมายถึงโรคผิวหนังที่มีรอยผื่นเกิดขึ้นบริเวณ  ข้อมือ ต้นคอ มีสาเหตุมาจากระบบเลือดของร่างกายที่ทำงานผิดปกติ จัดเป็นโรคที่รักษาหายยาก

        โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะผื่นเฉพาะตัว อาการเริ่มต้นของสะเก็ดเงิน ส่วนมากจะเริ่มต้นจากอาการมีขุยบนหนังศีรษะ ซึ่งแตกต่างจากรังแคโดยทั่วไปที่ผิวหนังตอนเริ่มกำเริบใหม่ๆจะเป็นตุ่มแดงขอบเขตชัดเจน และมีขุยสีขาว (สีเงิน) อยู่ที่ผิว ต่อมาตุ่มจะค่อยๆขยายออกจนกลายเป็นปื้นใหญ่และหนาตัวขึ้นเป็นสะเก็ดสีเงิน(ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านเลยเรียกว่า โรคสะเก็ดเงิน)สะเก็ดนี้จะร่วงเวลาถอดเสื้อหรือเดินไปไหนมาไหน หรือร่วงอยู่ตามเก้าอี้ ที่นอน ถ้าขูดเอาสะเก็ดออกจะมีรอยเลือดซิบๆ รอยโรคของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะปื้นหนาซึ่งเป็นเรื้อรัง ขึ้นๆ ยุบๆอยู่ตลอดเวลา ไม่หายขาด จึงเรียกลักษณะโรคที่เป็นเช่นนี้ว่า Chronic Plaque type psoriasis แต่ยังอาจพบลักษณะโรคในแบบอื่นได้บ้าง ได้แก่

  1. Guttate psoriasis มีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ มักเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งตัว และมักเกิดตามหลังการติดเชื้อ Streptococci ในทางเดินหายใจ
  2. Flexural psoriasis เป็นตามบริเวณเนื้ออ่อน ซึ่งได้แก่ ผิวหนังตามข้อพับของร่างกาย มีลักษณะเป็นปื้นแดงค่อนข้างแฉะ แยกยากจากโรคติดเชื้อรา โดยเฉพาะ Penile psoriasis จะแยกยากจากสาเหตุอื่นของ Balanitis
  3. Palmoplanter psoriasis เป็นผื่นแห้งหนามีขุยมาก แยกยากจากโรค Eczema เรื้อรัง

ความผิดปกติดังกล่าว อาจเกิดได้ที่ผิวหนังของทุกส่วนแต่มักจะพบที่หนังศีรษะ และผิวหนังส่วนที่เป็นปุ่มนูนของกระดูก เช่น ข้อศอก ข้อเข่า ก้นกบ หน้าแข้ง เป็นต้น โรคนี้ยังชอบขึ้นที่เล็บ ทำให้เกิดอาการได้หลายลักษณะเช่น เล็บเป็นหลุม ตัวเล็บขรุขระ เล็บแยกตัวออกจากผิวหนัง(Onycholysis) ผิวใต้เล็บหนา(Subungual keratosis) มักเกิดร่วมกับข้ออักเสบและเนื้อเยื่อขอบเล็บอักเสบ(Paronychia) บางครั้งอาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราร่วมด้วย

         การรักษาโรคสะเก็ดเงินนิยมใช้ยาต้มสมุนไพรเฉพาะรายเพื่อปรับสมดุลธาตุของร่างกาย ยาสมุนไพรที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของธาตุที่ผิดปกติซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคล ตำรับที่ใช้มักมีส่วนประกอบของยาสมุนไพรที่รักษาระบบโลหิตทางการแพทย์แผนไทยเช่น ข้าวเย็นทั้งสอง กำแพงเจ็ดชั้น ทองพันชั่ง ขิง เป็นต้นร่วมกับยาใช้ภายนอก