เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
previous arrow
next arrow
Slider

RUN for FUN

Slider

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

previous arrow
next arrow
Slider
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

การเข้าใช้งาน WIFI

Slider
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่

รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่

พยาบาล 06 December 2019
      รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ     กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อที่ 1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1. เพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2. เพื่อคุมครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างถูกต้อง ม:17 ม29: การให้ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบ ห้ามตัวแทนบริษัทให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่บุคลากรสาธารณสุข…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

สธ. ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

สธ. ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ 06 December 2019
      สธ. ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต MOPH Zero Tolerance” ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน          …
Readmore
สธ.พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “พีซีซี ลิงค์” เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ช่วยประชาชนได้รับการดูแลจากคลินิกหมอครอบครัว

สธ.พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “พีซีซี ลิงค์” เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ช่วยประชาชนได้รับการดูแลจากคลินิกหมอครอบครัว

ข่าวสารไอที 26 June 2019
      สธ.พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “พีซีซี ลิงค์” เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ช่วยประชาชนได้รับการดูแลจากคลินิกหมอครอบครัว              กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน พีซีซี ลิงค์ (PCC Link) เครื่องมือช่วยคลินิกหมอครอบครัวบันทึกและดูข้อมูลสุขภาพผู้รับบริการทุกมิติแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับสถานพยาบาล ประชาชนได้รับการดูแลใกล้บ้าน ช่วยลดเหลื่อมล้ำ ลดแออัด ขณะนี้นำร่องแล้ว 12 จังหวัดทั่วประเทศ     …
Readmore
สธ. ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืน “แบน 3 สารเคมี” พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น

สธ. ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืน “แบน 3 สารเคมี” พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น

ข่าวเพื่อมวลชน 29 November 2019
      สธ. ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืน “แบน 3 สารเคมี” พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น           กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนการแบน 3 สารเคมี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ห่วงสุขภาพประชาชน พบผู้ป่วยจากสารเคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น          …
Readmore
วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

สุขภาพน่ารู้ 12 June 2019
      วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา) วุ้นตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อม, วุ้นในตาเสื่อม, น้ำวุ้นตาเสื่อม, น้ำวุ้นลูกตาเสื่อม หรือ น้ำวุ้นลูกตาตกตะกอน (ภาษาอังกฤษ : Vitreous floaters, Eye floaters หรือ Floaters) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออย่างเข้าสู่วัยกลางคน ซึ่งจะทำให้มองเห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ ยุง ลูกน้ำ หรือแมลง หรือเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ เส้น ๆ วง ๆ ลอยไปลอยมาในลูกตาข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง และเห็นได้ชัดในที่สว่าง โดยเฉพาะเวลาแหงนมองท้องที่สว่างใส มองไปที่ผนังสีขาว เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยนึกว่ามีหยากไย่อยู่ข้างนอกลูกตา…
Readmore
กรมควบคุมโรค และเนคเทค ร่วมมือกันพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ หรือแอปพลิเคชั่น “ทันระบาด” ให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ทันที

กรมควบคุมโรค และเนคเทค ร่วมมือกันพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ หรือแอปพลิเคชั่น “ทันระบาด” ให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ทันที

นวัตกรรม 06 December 2019
      กรมควบคุมโรค และเนคเทค ร่วมมือกันพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ หรือแอปพลิเคชั่น “ทันระบาด” ให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ทันที           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเนคเทคพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ หรือแอปพลิเคชั่น “ทันระบาด” เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ในการดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคได้ตรงเป้าหมายทันที             วันนี้ (4…
Readmore
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12 September 2019
        ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26 July 2019
          ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562และสามารถยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.โดยผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง(DOWNLOAD)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 July 2019
          ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยเปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่  19  กรกฎาคม  2562(DOWNLOAD)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องฟอกไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องฟอกไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 June 2019
          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องฟอกไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

joomla menu problem
free accordion menu module
joomla menu not working

QR_Code bmnhos.com

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิกทุกแห่ง ห้ามให้ผู้รับบริการพักฟื้นเกินระยะเวลาที่ขออนุญาต หรือปล่อยให้ค้างคืนที่คลินิก ชี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-ชีวิตของผู้ป่วย และผิดกฎหมายสถานพยาบาล - QR Code Friendly
free joomla image slider
free joomla image slider

สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

เริ่มใหม่...วิ่ง

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ER ฉุกเฉิน

DEAD FEED

ข้อความถึงคนที่ยังอยู่

ฉุกเฉินทางการแพทย์ คือ อะไร ?

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

โรคร้าย ภัยเงียบ อาจตายไม่รู้ตัว

คีตะมวยไทย 10 ท่า

จำขึ้นใจ

1669 โรงพยาบาลบางมูลนาก